Niżvelaw laboratorji illegali ta’ steroids f’Malta … esportati lejn l-Italja, Ċipru u l-Ġermanja

Il-bejgħ u l-użu ta’ dawn id-drogi mingħajr riċetta tat-tabib jew liċenzja neċessarja hi illegali u ġġorr magħha piena ta’ ħabs

il-gazzetta ILLUM tista’ tiżvela l-operazzjoni ta’ diversi laboratorji illegali li qed jimmanifatturaw steroids anaboliċi illegali sabiex jintużaw mill-atleti. Sorsi li tkellmu ma’ din il-gazzetta spjegaw fid-dettall li l-aktar drogi komuni huma: Sustanon, Nandrolone Decatonate, Trenbolone Acetate u Testosterona Cyponate. 

Dawn qed jiġu mmanifatturati f’laboratorji illegali u mibjugħa f’dożi ta’ 10ml għall-prezz ta’ €35. Apparti minn hekk, is-suq għal dawn id-drogi tant huwa kbir li apparti li jinbiegħu f’Malta, dawn qed ikunu wkoll esportati f’pajjiżi barra minn xtutna b’servizz ta’ courier express fosthom lejn Sqallija, il-Ġermanja u Ċipru.

Il-bejgħ u l-użu ta’ dawn id-drogi mingħajr riċetta tat-tabib jew liċenzja neċessarja hi illegali u ġġorr magħha piena ta’ ħabs. Madanakollu sorsi li tkellmu ma’ din il-gazzetta spjegaw li l-użu ta’ steroids illegali fl-isports hi prassi komuni f’Malta u li l-awtoritajiet idawru wiċċhom għal dawn l-operazzjonijiet illeċiti għax ma jqisuhomx fl-istess livell ta’ drogi oħrajn.

Perikli kbar abbonati ma’ dawn id-drogi

Ħafna minn dawn id-drogi jiġu inġettati b’siringa għall-perjodu li jvarja skont id-droga. Ta’ min jinnota li waħda minn dawn id-drogi komuni li qed jinbiegħu lill-atleti f’Malta, Trenbolone, hi proprjament magħmula biex tingħata lill-bhejjem u naturalment ma tinbiegħx mill-kumpaniji farmaċewtiċi. B’hekk din bilfors trid tiġi mmanifattura b’mod illegali.

Espert tan-nutrizzjoni li tkellem mal-ILLUM b’mod anonimu, irrimarka li, “l-użu ta’ steroids għall-skopijiet ta’ saħħa medika diġà jġorr miegħu periklu, aħseb u ara dawk li jkunu mmanifatturati fil-black market.”

Marbut ma’ dawn id-drogi hemm relatati lista twila ta’ effetti sekondarji fosthom, problemi fil-kliewi, riskju ta’ kanċer, dipressjoni, ansjetà, acne, telf tax-xagħar, pressjoni tad-demm għolja, aggressività u rata ta’ qalb mgħaġġla.

Ma’ din il-gazzetta huwa spjega li bħal kull droga oħra li tinbiegħ fuq l-idejn, dawn l-isteroids immanifaturati f’postijiet b’nuqqasijiet iġeniċi, jafu jkunu ta’  periklu kbir għall-atleti li jużawhom. “Din hi sitwazzjoni simili għal dik tad-droga kokaina jew eroina li kultant nisimgħu li kienet imħallta ma’ xi sustanzi li finalment tikkaġuna mewt.

X’inhuma dawn id-drogi u għalfejn jintużaw?

Il-bniedem jipproduċi ammont ta’ steroids b’mod naturali, però mal-medda taż-żmien ix-xjentisti ħolqu verżjoni artifiċjali ta’ dawn l-isteroids bl-għan li jfejqu pazjenti li jbatu minn mard varju.

Ovvjament, dawn id-drogi malajr beda jsir abbuż mill-atleti għal prestazzjonijiet impekkabbli. Fost l-oħrajn dawn id-drogi jgħinuhom iħossuhom anqas għajjenin, aktar aġli, jagħtuhom aktar saħħa u jkabbru l-muskoli f’livelli mhux naturali minħabba l-produzzjoni kbira ta’ proteini.

Mhux l-ewwel darba li każijiet ta’ abbuż ħolqu skandli madwar id-dinja fosthom fiċ-ċikliżmu u l-atletika. Fi sport ieħor bħal dak tal-bodybuilding, teżisti kultura sħiħa marbuta ma’ dawn l-isteroids hekk kif diversi atleti jibdew jagħmlu użu  mill-isteroids fil-mument li jilħqu l-ogħla livell tal-fiżika tagħhom u għalhekk isibuha diffiċli li jkabbru u jsebbħu l-forma tagħhom.

Minkejja dan, sorsi li tkellmu ma’ din il-gazzetta spjegaw li s-suq għal dawn l-isteroids huwa varju u mhux limitat biss mal-bodybuilding.

More in Kronaka