Ittri Il-punt Blogs

Li nibilgħu anqas dħaħen huwa ta’ benefiċċju għal saħħitna...tikteb l-Ewroparlamentari Miriam Dalli

Miriam Dalli - MEP, PL / 2 t'April 2019
Joe Ellis jgħid li huwa interessanti għala s-sena forensi tagħna tiftaħ fil-bidu t’Ottubru
Il-Ministru Owen Bonnici jgħid li l-Gvern neża minn poter li jaħtar lil min irid fl-amministrazzjoni p...
Bħalissa fid-dinja tagħna huma biss 25% li qed jirnexxilhom jaslu għat-tnissil u għat-twelid ta’ tar...
Din id-darba jidher li hemm ir-rieda politika li dwar kwistjonijiet bħall-prostituzzjoni u l-użu tal-kannabi...
Il-vara ta' Santu Wistin qatt ma niżlet tajjeb man-nies u deher li kien hemm diskrepanzi kbar bejn l-abbo...
L-istrateġija dwar l-iskart tistabilixxi s-sena 2050 biex sa dakinhar jintlaħaq l-oġġettiv ta’ skart...
Mario Azzopardi jgħid li t-toroq tagħna saru l-pista tal-mewt
Aktar milli żminijiet eċċitanti fir-Renju Unit huma żminijiet deprimenti, frott tal-opportuniżmu tal-poli...
Kitz beda jistampa fl-1881 verżjoni Ingliża tal-ġurnal Freiheit (Ħelsien)
'Waqt li aħna għaddejjin naħdmu bla heda biex nagħmlu pajjiżna aħjar, ħaddieħor għaddej ifittex k...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook