Ittri Il-punt Blogs

Coleiro Preca hija xhieda ħajja bħal ħafna oħrajn qabilha li l-mara mhux vera għandha bżonn il-kwoti biex titla’ l-iskaluni

Albert Gauci Cunningham / 1 t'April 2019
Immanuel Mifsud jikteb dwar is-settur ambjentali 
Dun Anġ Seychell jistaqsi fuq il-kummerċ tas-sess li qed jiżdied
Joe Ellis jistaqsi jekk in-nies jagħtux każ tal-korruzzjoni jew l-aqwa li l-ekonomija sejra tajba
Il-Ministru Owen Bonnici jistaqsi fejn irridu nwasslu lil Malta fi żmien 20 sena mil-lum...
Proposta mill-aqwa tal-Alleanza hi dik li l-mod li bih jiġu kkalkulati l-prezzijiet u b’hekk jitqies l-...
Kwalunkwe tnaqqir tad-drittijiet tal-ħaddiem huwa sinjal ta’ rigress
Carmel Cacopardo jitkellem dwar is-sitwazzjoni tat-traffiku fil-pajjiż u l-fatt li 'l-qagħda attwali hi ...
David Griscti, President tal-AŻAD jitkellem dwar l-għażla tat-tesserati tal-PN, li 'ħa tagħti stampa ...
Joe Ellis jitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-PN u l-bżonn tiegħu li jibqa' magħqud minħabba li jinsab v...
Il-Ministru Owen Bonnici konvint li din it-tieni leġiżlatura se tkun aħjar mill-ewwel waħda
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook