Ir-residenti ta' Pembroke qed jopponu għall-iżvilupp ta' skola ġdida fuq biċċa art verġni...l-ILLUM tkellmet ma' Dr. Adrian Grima, resident ta' Pembroke, dwar dan

Veronica Lynn Mizzi / 16 t'Awwissu 2017

Is-sindku Graziella Galea u l-eks sindku u deputata Rosianne Cutajar jaqblu mal-proposta ta' Chris Said li s-sindki jsiru full time

Il-binja mistennija tkun kompluta u tilqa' l-pazjenti fi ftit ġimgħat

Malta tibqa’ riesqa bil-mod il-mod lejn kriżi bla preċedent ta’ nuqqas ta’ ilma

  • Ħafna mit-tmexxija tal-PN kontra l-kandidat Karkariż
  • L-eks Kandidat tal-PN jitlob lil Delia biex jirtira l-kandidatura
  • Perici Calacsione jaqbad art; ilbieraħ u llum f’Għawdex

Wara r-riżenja ta' Marlene Farrugia, l-illum.com.mt tagġmel kuntatt ma' Godfrey Farrugia...

Minn politiċi, kantanti, sidien ta' negozji u ommijiet...nisa ta' suċċess f'esebizzjoni fil-Palazz tal-President

Id-Deputata Marlene Farrugia mhux se tkun qed tikkontesta għall-kariga ta' mexxej jew kwalunkwe kariga oħra fil-PD

Konferenza tal-aħbarijiet dwar il-Kunsilli Lokali, malajr saret attività fejn ir-residenti ta' Pembroke jesprimu l-għadab tagħhom għall-proġett propost ta' bini ta' skola

Iż-żagħżugħ li kien passiġġier tilef ħajtu wara li l-karozza li kien fiha ħabtet ma' ambulanza

L-Awtorita tniedi 'Skema Kiri' biex tiżdied l-akkomodazzjoni affordabbli

'Il-45,000 dilettant tal-futbol li ppakkja l-istadium Parc des Princes laqa’ lil Neymar daqslikieku kienet waslet it-Tieni Miġja tal-Feddej'

L-opinjonista Manuel Micallef jistaqsi, 'fejn hu l-għaqal politiku ta’ Adrian Delia? Ammetta hu stess li m’għandux aċċess għall-istrutturi interni u ma jafx f’liema qagħda jinsab il-partit u issa qed jippontifika li għandu s-soluzzjonijiet'

'X’jimporta li qed innixxfu lil pajjiżna mill-ilma tal-ħajja? X’jinteressana li qed neqirdu l-biedja għax l-ilma tal-pjan qiegħed dejjem isir iktar mielaħ? Mur ara, il-bidwi xi ħaġa tal-bieraħ!'

'Dawn in-nies ta’ kwalità u eċċellenza hu dover li kull Gvern jibża’ għalihom u jindukrahom'

Jobs in Malta
Stħarriġ
Deals
gazzetta diġitali
Segwina fuq Facebook