‘Irridu nuru lid-dinja li aħna tassew jixraqilna l-Indipendenza li ksibna’ – Ġorġ Borg Olivier
55 sena ilu Malta saret Indipendenti, parti minn ħolqa ta’ avvenimenti storiċi li fasslu l-pajjiż u l-poplu li aħna llum
Opinjoni
Owen Bonnici | Ngħożżu u nipproteġu l-kultura Maltija
Għaliex din hija wkoll parti minna, parti mit-tradizzjonijiet tagħna l-Maltin – it-tradizzjonijiet reliġjużi li wkoll jarrekixxu l-kultura Maltija
Kultura
Wara l-allegazzjonijiet fuq il-Kappillan, titħassar il-festa esterna ta' Santu Wistin
Diversi baned li kienu mistiedna ħabbru li s-servizz tagħhom tħassar, inkluż banda li kellha takkumpanja l-purċissjoni