Diversi Kummissarji f'dawn l-erba' snin kienu voċiferi kontra l-użu ħażin ta' siti bħal Facebook minn membri tal-Korp

Albert Gauci Cunningham / 12 ta' Diċembru 2017

Mhux biss MEPs Soċjalisti għamlu din il-mistoqsija imma wkoll mill-ALDE u l-PPE

....il-mara sfat milquta minn vann wara nofsinhar

3,500 persuna jgħixu f'kirjiet mingħajr kuntratt fiss...

Bejn l-2015 u l-2017 saru l-akbar numru ta arresti fuq l-akkuża ta' 'tixwix' u mibgħeda razzjali, reliġjuża u dik konnessa mal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali

L-MUT u l-maniġment tal-MCAST se jkomplu d-diskussjonijiet nhar il-Ħamis

L-ILLUM indagat ir-realtà ta’ din il-kwistjoni u tat ħarsa lejn is-sitwazzjoni ta’ kiri ta’ ġuf u donazzjoni tal-gamita fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti

Iddeskriviet x'kien l-irwol tagħha meta kienet taħdem mal-bank u kif tkellmet fl-inkjesta dwar Egrant

  • Peter Caruana Galizia jirrifjuta li jiltaqa’ mal-Kummissarju tal-Pulizija wara sensiela ta’ emails ‘mhux imwieġba’
  • Ditta Legali tgħid li kien hemm l-obbligu li DCG tkun protetta
  • Il-Gvern jgħid li l-familja hija mmotivata mill-‘istmerrija lejn l-istat Malti’

Dan jirriżulta mill-konklużjonijiet tal-aħħar Ewrobarometru dwar il-korruzzjoni

Maria Efimova se tindirizza lill-MEPs permezz ta 'video conference'

L-aktar stejjer ewlenin tal-ġimgħa li għaddiet fosthom id-dimostrazzjonijiet tas-Civil Society Network u s-saltna tad-dritt

L-informazzjoni bla ebda dubju ħarġet minn ras il-għajn. Imma turi Pulizija li mhix kunfidenti mal-istampa lokali u li għaldaqstant għażlet dik barranija biex tiżvela dak li riedet

Il-politiċi għandhom jifhmu li d-demokrazija titlob minnhom li l-poter ikun kondiviż mas-soċjetà nfisha.

Lula wkoll, fiċ-ċans li jkun arrestat fuq akkużi ta’ korruzzjoni

L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Deals
gazzetta diġitali
Segwina fuq Facebook