L-id il-leminija ta' Ivan Grech Mintoff ilejla se jgħid ukoll li ċempel lill-PN u mar Kastilja biex iwissi dwar Grech Mintoff fuq l-allegazzjonijet kontra Neville Gafà

Albert Gauci Cunningham / 19 ta' Frar 2019

... imma l-PN jgħid li r-rapport tal-Parlament Ingliż juri li kien hemm ftehim qabel l-elezzjoni tal-2013 biex tinbiegħ iċ-ċittadinanza Maltija ...

Ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident

Bidliet u rotot ġodda jitħabbru mill-Malta Public Transport ... 

MEPs mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili jgħidu li dan il-programm qed joħloq riskji serji fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus ... 

Imħatri kbar minn pajjiżi barra minn Malta... l-MFA tgħid li m’għandha l-ebda informazzjoni u li mhix qed tinvestiga partita partikolari li qajmet suspett kbir

Żewġ kontejners b'7.6 miljun sigarett fi triqithom lejn il-Kroazja interċettati f'pajjiżna ... 

Illum il-Kabinett tal-Ministri ltaqa' fir-Riżerva naturali tas-Salini li bħalissa qed titmexxa mill-Birdlife, is-suġġett kien l-ambjent...

Iż-żagħżugħ kien nieżel minn Triq il-Ġnejna meta għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-vettura

Il-gazzetta ILLUM tiltaqa’ ma’ Konrad Xuereb, il-moħħ wara l-idea li tkun żviluppata sistema ta’ metro li mhux biss tgħaqqad lill-gżejjer iżda li tindirizza l-problema tat-trasport u t-traffiku f’Malta.

Il-PN fakkar fost l-oħrajn li x-xogħlijiet kellhom jinkludu wkoll it-tiġdid tas-servizzi infrastruttur...

Il-mistoqsija tal-ILLUM hija waħda ċara. Għaliex il-Ministru u s-Segretarju Parlamentari responsabbli ma ndunawx b’dan kollu?

Hemm baħar jaqsam bejn li tikkritika lill-Gvern u li tattakka bla rażan lil pajjiżek...jikteb il-Ministru Owen Bonnici

Tliet films ġodda għal din il-ġimgħa...

L-oroskopju mill-Ħadd 17 ta’ Frar sas-Sibt 23 ta’ Frar

Jobs
L-aktar filmati riċenti
Stħarriġ
Deals
gazzetta diġitali
Segwina fuq Facebook