• Il-PM jirringrazzja lil dawk kollha li qed juruh solidarjetà quddiem 'il-gideb ta' min huwa ddisprat'
  • Minn għada jitwaqqaf l-użu tal-Heavy Fuel Oil u l-Power Station se titħaddem kollha bil-gass 
  • Muscat jiżvela illi din il-ġimgħa se jkun qed iħabbar investiment ġdid għall-pajjiż
Albert Gauci Cunningham / 23 t'April 2017

‘Indur ukoll fuq il-pulizija biex ineħħu lil Kummissarju li flok investiga mar imexmex il-fenek’

 

  • Deputati u Kandidati tal-PL fuq l-allert għal tħabbira ta’ elezzjoni
  • Sondaġġi interni juru distakk qawwi bejn il-partiti ta’ aktar minn 20,000 vot
  • Possibbiltà li ftit wara l-festi tal-1 ta’ Mejju titħabbar id-data tal-elezzjoni  

Titlaqqa' l-Konferenza Ġenerali tal-PL u jattendu għaliha mijiet ta' attivisti biex juru l-appoġġ lill-Prim Ministru Joseph Muscat u martu Michelle

Disa' paġni ta' analiżi, opinjonijiet u rappurtaġġ għada fil-ħarġa tal-gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd l-ILLUM

Meta ġiet ordnata mill-Maġistrat biex tidher fil-Qorti, DCG irrifjutat u qalet li 'dak kollu li ridt nirrapporta jinsab fuq is-sit tiegħi'

...jgħid li l-PM għandu jitlaq 'issa' 

  • Joseph Muscat jinsisti li d-dokument li ppublikat Caruana Galizia huwa falz 
  • Jistaqsi kif hemm fejn twieldet Michelle imma mhux l-ID number tagħha
  • Jinsisti li l-indirizz ta' Egrant huwa l-Panama, mhux San Ġwann fejn hemm Nexia BT
  • Il-Prim Ministru qal li jittama li x-xogħol mill-Qorti jsir fl-inqas żmien possibbli
  • DCG tgħid li l-inkjesta hija farsa għax il-Maġistrat ħatru Muscat wara l-elezzjoni li għaddiet 

 

Il-PM jgħid li skont id-dokument li tellgħet DCG Egrant mhix kumpanija l-Panama ... imma kumpanija f'San Ġwann

Joseph Muscat jgħid li jekk jiġi kkonfermat li dawn l-allegazzjonijiet huma gideb, Simon Busuttil għandu jw...

Dan il-Justice Scoreboard, li jieħu ritratt tal-qasam tal-Ġustizzja f’kull pajjiż membru tal-UE fis-sentejn ta’ qabel, jagħti stampa ċara ta’ fejn sejrin bħala pajjiż kemm mil-lat ta’ numri, kemm mil-lat ta’ kwalità u kemm mil-lat ta’ indipendenza tal-Ġudikatura

Waqa fil-pitch waqt li kien qed jittrenja lit-team tal-U/23 ta' Tottenham

It-Tempji ta’ Skorba jinfetħu għall-pubbliku waqt l-attivitá ‘Frott il-bidwi Mġarri’

David Pace jemmen li min ilissen dawn il-kliem qatt ma kellu esperjeza ta’ tbatija vera u minflok ma’ jagħlqu ħalqhom, ilissnu platitudnijiet li ħafna drabi jkomplu jkabbru l-ġerħa tat-tbatija...

Jobs in Malta
Deals
gazzetta diġitali
Segwina fuq Facebook