Risposta għall-artiklu “Telqa fi Ġnien Sant’Anna f’Wied il-Għajn”
Grazzi lill-Mission Fund
minn Bro. Carmel Mucat, SDB