Carmel Cacopardo | Central Link: Politika ta' trasport li ma tħarisx fit-tul
Il-konġestjoni tat-traffiku mhux ser insibu tarf tagħha billi nwessgħu t-toroq jew permezz ta’ proġetti massiċċi fl-infrastruttura tat-toroq - Cacopardo
Miriam Dalli | Ġejjieni ta’ sfidi u opportunitajiet
Quddiem dawn l-isfidi, jien flimkien ma’ sħabi li nirrappreżentaw l-interessi Maltin fl-Unjoni Ewropea ser inxammru l-kmiem għal aktar ħidma