Ittri Il-punt Blogs

Il-curriculum vitae ta’ Brigulio tinqara bħal waħda ta’ bniedem li kien fuq roller coaster...

Saviour Balzan / 2 t'Ottubru 2018
Mario Azzopardi jgħid li ta’ min jara x’inhuma l-effetti fuq l-imġiba tal-Maltin, issa li pajji...
Joe Ellis janalizza id-diskors tal-Prim’Imħallef li inċidentalment hu l-aħħar indirizz tiegħu ...
Naraw li l-isterjotipi tal-irġiel u n-nisa fir-riklami jmorru lura s-snin
Carmel Cacopardo jgħid li bħala stat gżira hu essenzjali li Malta tkun fuq quddiem f’dak kollu li jik...
Manuel Micallef jgħid li qed jistenna li l-kelma prekarjat tinqata’ mid-dizzjunarju
Ir-rewwixta tal-ħnieżer, bl-għajnuna tal-annimali l-oħrajn, twassal għal rivoluzzjoni sħiħa
Carmel Cacopardo jgħid li l-proposta tal-Gvern tfisser li l-Parlament, mhux ser ikollu l-possibilit&agra...
Joe Ellis jgħid li huwa interessanti għala s-sena forensi tagħna tiftaħ fil-bidu t’Ottubru
Il-Ministru Owen Bonnici jgħid li l-Gvern neża minn poter li jaħtar lil min irid fl-amministrazzjoni p...
Bħalissa fid-dinja tagħna huma biss 25% li qed jirnexxilhom jaslu għat-tnissil u għat-twelid ta’ tar...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook