Ittri Il-punt Blogs

Malta mwaħħla, bħal qisha karozza li ilha pparkjata s-snin, tant li l-liċenzja ilha li skadiet ix-xhur bla ma ħadd induna

Ivan Bartolo / 11 ta' Lulju 2018
Il-Ministru Owen Bonnici jgħid li ftit wara r-riżultat elettorali, rajna lil Joseph Muscat għand ...
Steve Borg jgħid kif minkejja t-tajn li ntefa' tul l-elezzjoni, l-importanza tal-elettorat hi x-xogħol, ...
Carmel Cacopardo jgħid li d-delegazzjoni tal-PN li ltaqgħet magħha l-AD, 'tbissmet u injorat' każi...
'Minn banda ngħidu li l-poplu huwa intelliġenti, sovran u x’naf jien, u mbagħad inqisuh ta’...
'Dan il-Gvern ilu hemm biss erba' snin u għalkemm f'dan il-perjodu l-iskandli ma naqsu qatt, evid...
'Il-PL ta' Muscat mhux biss kiseb, imma saћћaħ, il-kisbiet li gћamel fost il-borgeżija, inkluż f...
Yana Mintoff tgħid li 'l-mit ta’ ‘is-suq isuq’ qed ikun ta’ benefiċċju biss bie...
Rosianne Cutajar tgħid kif hi tagħżel Joseph Muscat 'għax huwa bniedem li kulħadd jaf fejn qieg...
L-Opinjonista xellugi Michael Grech dwar l-għażla bejn 'l-aħjar mill-agħar'
Immanuel Mifsud jitkellem dwar il-furur tal-elezzjoni, u s-simboli ta' Malta użati mill-partiti...imma fa...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook