Josianne Cutajar | Il-futur ambjentali tagħna f’idejna
Xogħolna issa hu li naraw kif se nżewġu r-realtajiet ekonomiċi pajjiżna ma’ dawk ambjentali
Dun Anġ Seychell | L-ilsien li bih nitkellmu
Dun Anġ Seychell dwar l-importanza tal-Ilsien Malti