Editorjal | Soluzzjonijiet, mhux kompassjoni biss
Inkella dak li rajna din il-ġimgħa se nibqgħu narawh, darba , darbtejn, tlieta, għaxra ... 
Dun Anġ Seychell | Darna qed taqbad
Greta Thunberg illum hi magħrufa mad-dinja kollha u s-sehem tagħha b’risq l-ambjent