Dun Anġ Seychell | L-ilsien li bih nitkellmu
Dun Anġ Seychell dwar l-importanza tal-Ilsien Malti
Carmel Cacopardo | Ir-reputazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar
L-impressjoni ġenerali ta’ bosta minna kienet li l-Awtorità tal-Ippjanar tiġi taqa’ u tqum mir-reputazzjoni tagħha