Ittri Il-punt Blogs

M’hemm xejn bħalissa, jew għallinqas xejn konkret biżejjed, li qed jidiżinċentiva lin-nies milli jużaw l-karozzi u minflok jużaw it-trasport pubbliku

Albert Gauci Cunningham / 8 t'April 2019
Carmel Cacopardo jgħid li d-delegazzjoni tal-PN li ltaqgħet magħha l-AD, 'tbissmet u injorat' każi...
'Minn banda ngħidu li l-poplu huwa intelliġenti, sovran u x’naf jien, u mbagħad inqisuh ta’...
'Dan il-Gvern ilu hemm biss erba' snin u għalkemm f'dan il-perjodu l-iskandli ma naqsu qatt, evid...
'Il-PL ta' Muscat mhux biss kiseb, imma saћћaħ, il-kisbiet li gћamel fost il-borgeżija, inkluż f...
Yana Mintoff tgħid li 'l-mit ta’ ‘is-suq isuq’ qed ikun ta’ benefiċċju biss bie...
Rosianne Cutajar tgħid kif hi tagħżel Joseph Muscat 'għax huwa bniedem li kulħadd jaf fejn qieg...
L-Opinjonista xellugi Michael Grech dwar l-għażla bejn 'l-aħjar mill-agħar'
Immanuel Mifsud jitkellem dwar il-furur tal-elezzjoni, u s-simboli ta' Malta użati mill-partiti...imma fa...
Jiena qatt ma mort mass meeting f’ħajti....Qatt ma kont membru tal-PN jew PL. Anzi, kont fundatur tal-...
L-Opinjonista Simon Mercieca jitkellem dwar il-korruzzjoni, l-elezzjoni ġenerali u l-klikek u jistaqsi j...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook