Christopher Cutajar | Id-Diplomazija fis-Servizz Pubbliku

Id-daqs żgħir tagħna jippermettilna nkunu veloċi u flessibbli, li jagħmilna effiċjenti fil-ħidma multilaterali ta’ istituzzjonijiet kbar bħan Nazzjonijiet Uniti

Ir-rwol tad-diplomazija fis-Servizz Pubbliku jikkonsisti f’diversi elementi, kemm jekk huma aspetti diplomatiċi, konsulari jew ta’ protokoll, flimkien mat-tmexxija ta’ kuljum tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ (MFET) innifsu. Wieħed ma jridx jinsa wkoll it-42 missjoni diplomatika li Malta għandha madwar id-dinja, fejn numru sinifikanti ta’ diplomatiċi u uffiċjali Maltin huma stazzjonati biex iwettqu dmirijiethom. 

Waħda minn dawn il-missjonijiet bħalissa tinsab taħt l-attenzjoni aktar minn oħrajn. Din hija l-Missjoni Permanenti ta’ Malta għan-Nazzjonijiet Uniti fi New York, li bħalissa hi responsabbli mis-superviżjoni tal-mandat ta’ Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (UNSC). Sar ħafna xogħol preparatorju matul l-aħħar snin fit-tħejjija lejn l-elezzjonijiet ta’ Ġunju li għadda, li matulhom Malta ġiet eletta minn membri oħra tan-NU biex isservi fuq dan il-Kunsill għas-snin 2023 – 2024, 40 sena wara li Malta serviet l-aħħar.  

Tabilħaqq, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti hu l-aktar korp internazzjonali importanti għall-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà, u hu l-uniku korp tan-NU bl-awtorità li joħroġ riżoluzzjonijiet fuq l-istati membri. Malta għażlet is-sigurtà, is-sostenibbiltà u s-solidarjetà bħala t-tliet pilastri li fuqhom għandha l-għan li tibni l-ħidma tagħha matul il-mandat tagħha ta’ sentejn. 

L-elezzjoni ta’ Malta f’dan il-kunsill prestiġġjuż kienet xhieda tal-ħidma li ilna nwettqu permezz ta’ politika barranija assertiva li ma tinħebix wara n-newtralità tagħha. Minflok, Malta tidher bħala stakeholder pro-attiv għall-paċi, is-sigurtà u l-ġustizzja. 

Filwaqt li hi opportunità unika biex jintwerew il-kapaċitajiet ta’ pajjiżna, din hija wkoll ħidma massiva li tpoġġi aktar responsabbiltà fuq spallejn Malta, li tirriżulta f’żieda sostanzjali fl-ammont ta’ xogħol hekk kif Malta issa trid tieħu t-tmexxija fuq ċerti dossiers. Biex tlaħħaq ma’ tali domanda, ġew allokati aktar riżorsi umani fil-Missjoni Permanenti ta’ Malta fi New York, kemm f’termini ta’ uffiċjali diplomatiċi kif ukoll persuni ingaġġati lokalment.  

Issaħħew l-istrutturi responsabbli għall-Kwistjonijiet Globali u għar-Relazzjonijiet Politiċi u Esterni rispettivament, permezz tal-ingaġġ ta’ second secretaries, uffiċjali għolja tal-politika u Policy officers. L-uffiċjali li kienu involuti direttament ħadu wkoll diversi korsijiet ta’ taħriġ f’aspetti varji biex itejbu l-ħiliet tagħhom u jissodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa għal dan ir-rwol. Dan il-kapital uman huwa meqjus kruċjali biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ Malta, u s-Servizz Pubbliku mpenjat li jkompli jinvesti fl-akbar assi tiegħu, li huma l-uffiċjali pubbliċi.  

Id-daqs żgħir tagħna jippermettilna nkunu veloċi u flessibbli, li jagħmilna effiċjenti fil-ħidma multilaterali ta’ istituzzjonijiet kbar bħan Nazzjonijiet Uniti. It-timijiet u l-missjonijiet tagħna huma ferm iżgħar minn dawk ta 'pajjiżi akbar, madankollu n-nies tagħna ilhom imfaħħra talli huma dinamiċi, effiċjenti u infurmati f'oqsma differenti. 

Dan intwera għal darb'oħra matul ix-xahar ta' Frar, xahar li matulu Malta kellha l-Presidenza ta' tali Kunsill. Dan kien ifisser li pajjiżna jippresiedi laqgħat, jistabbilixxi l-aġenda u jmexxi u jikkoordina l-ħidma tal-Kunsill fost kompiti oħra. Matul dan ix-xahar, Malta organizzat żewġ avvenimenti ta’ suċċess: dwar il-protezzjoni tat-tfal f’kunflitt armat u dwar l-indirizzar taż-żieda fil-livell tal-baħar bħala theddida għall-paċi u s-sigurtà. Malta kienet responsabbli wkoll biex tippresjedi d-dibattitu dwar iż-żamma tal-paċi u s-sigurtà fl-Ukrajna, fl-anniversarju ta’ sena mill-invażjoni Russa mhux ipprovokata tal-Ukrajna. Malta issa se terġa’ jkollha l-Presidenza tal-KSNU matul April 2024. 

Pajjiżna dejjem qam għall-okkażjoni. Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE fl-2017 hija eżempju reċenti li tiġi f'moħħna. Ninsab ċert li din l-esperjenza se tkun waħda pożittiva li ssaħħaħ ir-reputazzjoni ta’ pajjiżna fil-kontribut għall-aġenda tal-paċi u s-sigurtà, bis-servizz diplomatiku ta’ Malta fil-qalba tagħha. 

L-ogħla rata ta’ nisa li jagħżlu karriera fis-Servizz Pubbliku 
 

Ir-rata ta’ nisa li għandhom karriera mas-Servizz Pubbliku jammonta għal 55%, l-ogħla rata li s-Servizz Pubbliku qatt kellu fi ħdanu. Dan ifisser żieda ta’ 5% fuq għaxar snin ilu, u jfisser ukoll li s-Servizz Pubbliku mhux talli żamm iżda attira lejh aktar nisa li għażlu karriera fis-Servizz Pubbliku.  

Dan tħabbar mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana, waqt konferenza organizzata mis-Servizz Pubbliku fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għan-Nisa.  

Hu qal li dawn iċ-ċifri jikkonfermaw kemm is-Servizz Pubbliku jifhem il-ħtiġijiet tal-lum il-ġurnata fosthom b’sistemi ta’ flessibilità. Dawn is-sistemi se jiġu msaħħa fil-jiem li ġejjin.  

“It-trends huma ċari u konsistenti. Hu d-dmir tagħna li bħala l-akbar employer fil-pajjiż inkunu wkoll ta’ eżempju għal ħaddieħor, bħala model employer, bi prattiċi tax-xogħol flessibbli u effiċjenti kemm għall-irġiel u n-nisa,” qal is-Sur Sultana.  

Hu temm jgħid li l-prinċipju ta’ ekwità se jibqa’ fiċ-ċentru ta’ kull ħidma u riforma tas-Servizz Pubbliku, irrispettivament mill-ġeneru jew mill-grad tax-xogħol, biex dan il-prinċipju tassew jitħaddem kull ġurnata tas-sena kollha.  

Il-konferenza ‘Sustaining a Gender Equal Future,’ indirizzat diversi temi bis-sehem ta’ uffiċjali pubbliċi, stakeholders varji, nisa fit-tmexxija, intraprendituri fis-settur privat u segretarji permanenti fost oħrajn.  

More in Politika