Editorjal | Il-Prim Ministru kien jaf b'dawn id-donazzjonijiet?

Wara ċerti inċidenti imbarazzanti għall-Gvern fl-aħħar leġiżlatura, il-Prim Ministru messu kien jaf aħjar! Ħafna aħjar! 

Din li l-politiċi jibqgħu jitrattaw lill-votanti ta' ċwieċ trid tieqaf, jew aħjar il-poplu - jew dik is-sezzjoni tal-poplu li mhix għamja  - għandha turi li mhux se taċċetta aktar argumentazzjoni simili. 

Meta xi ħadd jagħtik donazzjoni, dik id-donazzjoni qed jagħtihielek għal tliet raġunijiet: Jew għax jemmen fik u fil-partit li miegħu int kandidata, jew għax fik qed jara potenzjal li jistagħna/igawdi hu jew it-tnejn. 

Il-każ ta' Alicia Bugeja Said - ġdida fil-politika u ġdida fil-Kabinett - huwa każ ċar ta' kunflitt ta' interess, fl-agħar xenarju u fl-aħjar xenarju sitwazzjoni li tista' fil-futur timbarazza lil din il-membru tal-kabinett. 

Li operaturi maġġuri fil-qasam tas-sajd - mhux Joe u Peter, is-sajjieda - imma operaturi kbar, li jagħmlu miljuni kbar u li għandhom interessi kummerċjali kbar - jagħtu donazzjonijiet lil din il-kandidata, li imbagħad (kumbinazzjoni?) tispiċċa tmexxi l-istess settur tqajjem mistoqsijiet pertinenti. 

U x'mistoqsijiet tqajjem? 

Huwa veru li kif qalet Bugeja Said, il-ġudizzju għandu jsir fuq il-fatti u x-xogħol tagħha - pero' huwa veru wkoll li meta inti ssir ministru jew membru tal-kabinett u l-akbar operaturi fil-portafoll tiegħek ikunu ħallsulek parti mill-kampanja, se tkun qed tpoġġi lilek innifsek taħt dawl u attenzjoni partikolari, se tikkomprometti lilek innfisek qabel biss bdejt. Ma' l-ewwel deċiżjoni li b'xi mod tidher li qed tiffavorixxi lil dawk li taw id-donazzjonijiet, mill-ewwel se tkun qed tasal l-akkuża li dik id-deċiżjoni ttieħdet għax l-operaturi taw id-donazzjonijiet. Anke jekk ma tkunx deċiżjoni mnebbħa minn hekk, anke jekk id-deċiżjoni li tiffavorixxi lil tal-fish farms per eżempju tkun ġusta, il-mistoqsijiet se jibqgħu jqumu. Id-dubju se jibqa' hemm. U bilfors, għax in-nies mhux ċwieċ. In-nies jafu li ħadd ma jagħtik xejn għal xejn. Ħadd fil-politika ma jagħtik donazzjoni, biex forsi ssir Ministru "tiegħu" u meta eventwalment isir Ministru ma jiġix għal sehemu. Din fuq il-politika qed nitkellmu hawn, mhux fuq il-volontarjat! 

Li sar kollox skont il-liġi huwa tajjeb. Imma ftit ta' konsolazzjoni. Allaħares ma sarux skont il-liġi wkoll l-affarijiet għax kieku mill-Milied sa San Stiefnu kienet iddum fil-politika Alicia Bugeja Said. Imma lilhinn mil-legalità hemm l-etika, hemm dak li hu sew u li mhux. 

Il-Prim Ministru kien jaf biha din il-ħaġa? Kien jaf li Bugeja Said ingħatat donazzjonijiet minn operaturi fis-sajd? U jekk kien jaf ma ħassx li kellu jagħtiha portafoll differenti fejn dawn id-donazzjonijiet ma kinux jagħtu daqshekk fil-għajn? Fejn is-Segretarju Parlamentari ma tkunx daqstant taħt il-lenti fuq akkużi ta' kunflitt ta' interess?

Politiku għandu jkollu l-libertà assoluta li jieħu d-deċiżjonijiet kollha li hemm bżonn, iebsin kemm ikunu iebsin, mingħajr ma qatt ma jkollu ebda xkiel jew obbligazzjoni maħluqa minn xi ħadd li forsi qed jistenna obbligazzjoni! U mhux biss, imma għandu jidher li qed jieħu dawk id-deċiżjonijiet mingħajr ebda dubju ta' indħil jew obbligazzjonijiet. 

Dan mhuwiex xi diskors dwar qaddisin u perfezzjoni. Huwa s-sens komun. 

Id-donazzjonijiet mingħand operaturi li llum - politikament - jiddependu minn Alicia Bugeja Said, ikkompromettew il-pożizzjoni tagħha qabel biss bdiet. U huwa sfortunat li xi ħadd - li bla dubju għandha diversi preġji - ikollu jibda l-karriera fl-eżekuttiv f'pożizzjoni imbarazzanti. 

Kif jgħidu bl-Ingliż, the proof of the pudding is the eating, u allura nistennew u naraw kif se taġixxi Bugeja Said meta niġu għal kwistjonijiet li jitrattaw donaturi politiċi tagħha. Trid tifhem iżda, illi d-dubju inżera u jekk kellha biċċa xogħol iebsa, din saret aktar iebsa issa għax għadha lanqas bdiet taħdem u diġà qed ikollha tipprova lilha nnifisha u tipprova li d-donazzjonijiet mhumiex se jaffetwaw jew se jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet li se tieħu. 

Wara ċerti inċidenti imbarazzanti għall-Gvern fl-aħħar leġiżlatura, il-Prim Ministru messu kien jaf aħjar! Ħafna aħjar! 

More in Politika