Robert Aquilina | L-ewwel xita u l-maltemp li neħtieġu għall-bnazzi

'Is-sħana ta’ das-sajf lilna ta’ Repubblika ma waqqfitniex milli nkomplu niġġieldu għall-kawża tagħna'

Wara ġimgħat ta’ sħana kbira, bwieb is-sema nfetħu għal ftit ħin u tawna dik li nsejħulha ‘l-ewwel xita’. Wara t-tixriba, żgħira jew kbira skont fejn kont x’ħin bdiet traxxax, erġajna lura għas-sħana qawwija tas-sajf Malti. It-tama hija li jkollna aktar xita fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Allaħares le. Ħalba xita jew tnejn żgur ma jservux biex tissaqqa r-raba’ u jimtlew il-bjar. 

Is-sħana ta’ das-sajf lilna ta’ Repubblika ma waqqfitniex milli nkomplu niġġieldu għall-kawża tagħna. F’Awwissu pprotestajna quddiem id-Depot, morna quddiem il-kwartieri tal-Partit Laburista, quddiem Kastilja, quddiem il-Ministeru u fid-distrett tal-Ministru lagħaqi ta’ Yorgen Fenech, u dorna bosta toroq oħra bil-protesta u bil-messaġġ tagħna. 

L-ewwel xita bdiet nieżla għalina wkoll. Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali bħal donnhom xarrbu wiċċhom u fi ftit jiem bdew il-prosekuzzjonijiet fil-każ tal-bank Pilatus u fuq każ ta’ ħasil ta’ flus li jikkonċerna lil Yorgen Fenech. Din il-ġimgħa mistennija tibda wkoll il-prosekuzzjoni fil-konfront tal-Eks Kummissarju Ewropew John Dalli, kważi 9 snin wara li kellu jirriżenja mill-Kummissjoni. 

Din ix-xita nilqgħuha bħalma lqajna l-ewwel xita li waqgħet mis-sema. Nilqgħuha b’sodisfazzjon u nieħdu gost biha mingħajr ma ninsew li għandna bżonn ferm aktar ħalbiet biex l-art tagħtina l-ħaxix u l-frott bnin li neħtieġu biex ngħixu. 

Għalhekk, intennu l-appoġġ tagħna kollu lil dawk l-uffiċjali tal-Istat li, minkejja l-ostakli kollha li nafu li jagħmlulhom u r-riskji personali li jieħdu, xogħolhom qed jagħmluh bl-aħjar mod li jistgħu. Għalhekk, se nibqgħu ninsistu għal iktar prosekuzzjonijiet bħal dawn. Il-lista tal-każijiet hija twila. Ir-ritratti tal-protagonisti tagħha dendilniehom mal-grada tad-Depot. 

L-ewwel prosekuzzjonijiet, bħall-ewwel xita, mhumiex u ma jistgħux ikunu biżżejjed.  

Miriam Spiteri Debono 

La bdejt bil-metafora tax-xita se nkompli biha, għalkemm id-diskors tal-eks Speaker Miriam Spiteri Debono f’Jum il-Vitorja iktar tixraqlu d-deskrizzjoni ta’ manna nieżla fuq deżert ta’ skiet u tlaqlieq. 

Spiteri Debono tkellmet ċar. Ma qagħditx tinħeba wara immijiet u forsijiet. L-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia ddeskrivietu kif tassew hu. Sejħitlu “eżekuzzjoni” intenzjonata biex jagħlqulha ħalqha; “eżekuzzjoni marbuta mill-qrib ma’ xogħol investigattiv fil-professjoni tagħha ta’ ġurnalista.” 

Din il-verità li lissnet Spiteri Debono hija eżempju ta’ kif għandhom jitkellmu fil-pubbliku dawk li jokkupaw l-ogħla karigi tal-Istat u anke tal-Partit Laburista. 

“Hemm bżonn nifdu lilna nfusna mill-ġdid,” żiedet tgħid Spiteri Debono. “Biex nagħmlu dan ma rridux nintilfu fil-pettigolezzi u t-tgħajjir, fil-botta u risposta biex niskorjaw punti politiċi, rebħiet bla sugu u sustanza fuq livell partiġġjan li ħafna drabi jservu biss biex fost il-poplu jiżirgħu l-firda” 

Min f’pajjiżna tassew irid l-għaqda u mhux isemmi l-għaqda biss għaċ-ċapċip tal-gallariji għandu jitkellem u jġib ruħu bħal Spiteri Debono. Min f’pajjiżna tassew irid l-għaqda għandu l-ewwel u qabel kollok jiffaċċja l-verità u jitkellem dwarha kif inhi, kif għamlet l-Eks Speaker. 

Mhuwiex dettall, anzi ifisser ħafna, li qabel Spiteri Debono waslet il-Belt Valletta ħaddiema tal-Istat tqabbdu jaħbu r-ritratt ta’ Daphne Caruana Galizia wara l-moument ta’ Sciortino, fl-istess post fejn ħbew l-ixkupa li naddfu l-post biha. 

Min irid li nimxu ’l quddiem fit-triq tal-sewwa jrid jaċċetta li l-ħtieġa li “nifdu lilna nfusna” hija reali u urġenti. Iktar minn hekk, għandu jagħmel minn dil-“ħtieġa” il-missjoni politika tiegħu. 

Il-propaganda rħisa u l-kampanji medjatiċi biex ikunu skreditati ġurnalisti u attivisti li qed jissieltu għall-verità u l-ġustizzja mhumiex żerriegħa ta’ għaqda. Bil-maqlub, huma l-vera tradiment ta’ pajjiżna u tal-poplu tagħna. 

Bħal kif neħtieġu li bwieb is-sema jinfetħu iktar ta’ spiss, neħtieġu iktar ħluq fl-Istat u fil-Partit Laburista jinfetħu biex jitkellmu l-verità bħalma għamlet Miriam Spiteri Debono. 

Jien naf persuni fil-Partit Laburista li huma ta’ integrità bħalma hija n-Nutar Spiteri Debono. Lil dawn ma ngħidilhomx jabbandunaw lill-partit, iżda nħeġġiġhom jimmilitaw aktar biex il-partit tagħhom ineħħi minn ħdanu li min ġabilna l-għajb, u jibda jaħdem tassew fl-interess tal-ġid komuni. 

Robert Abela 

Kemm ilu li ppubblika r-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru Robert Abela waqa’ f’muta ta’ kliem u f’xejn assolut ta’ azzjoni. Wara li tana l-ewwel xita fil-forma tal-apoloġija li għamel lill-familja ta’ Daphne, Robert Abela bħal donnu ħaseb li m’hemm bżonn jingħad u jsir xejn iktar.  

Il-predeċessur tiegħu – dak li rebaħ il-premju tal-iktar korrott fid-dinja – kien u għadu fil-Partit Laburista u f’Awwissu smajnieh jitkellem iktar minn kemm smajna lil Abela. 

Dak li meta kien Ministru tal-Finanzi kien iwieġeb dwar l-allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus u dwar il-bank Pilatus b’xi “uwejja come on” kien u għadu Gvernatur tal-Bank Ċentrali. 

Il-lagħaqi ta’ Yorgen Fenech li jsejjaħ lil-Laburisti “Ġaħan” għadu Ministru u dik li tmur tiġbor l-eluf cash mingħand l-istess Fenech għadha tpoġġi fil-Grupp Parlamentari Laburista.  

L-istazzjonijiet tal-partit ta’ Robert Abela u t-trolls li għandu fuq il-media soċjali ma waqfu xejn mill-kampanji intiżi biex jiskreditaw lil min f’pajjiżna qed jiġġieled għall-verità u għall-ġustizzja. 

Il-membri tal-Kabinett ta’ Joseph Muscat – dawk li l-inkjesta sabithom responsabbli għall-ħolqien tal-ambjent ta’ impunità li fuqu “straħu l-elementi ta’ kriminalità organizzata” – minflok twarrbu, qed iċemplu lin-nies jistaqsuhom għandhomx bżonn xi ħaġa biex jerġgħu jivvotawlhom. 

Din l-imġiba ta’ Robert Abela lilna tixegħlilna ħafna bozoz ħomor ta’ twissija. Iktar ma jgħaddi żmien, aktar qed nikkonvinċu ruħna li l-Prim Ministru jimpurtah biss mill-poter għalih u għal sħabu tal-Partit Laburista. Dan għalina mhuwiex aċċettabbli. Din żgur mhijiex it-triq li tista’ tfejjaq lil pajjiżna. 

Pajjiżna jeħtieġ xita ta’ prosekuzzjonijiet, xita ta’ diskorsi u imġiba bħal ta’ Miriam Spiteri Debono, u xita ta’ azzjoni min-naħa tal-Prim Ministru. Neħtieġu l-maltemp u mhux in-nixfa biex, kif jgħid il-Malti, wara ngawdu l-bnazzi. 

More in Politika