Editorjal | Kemm hi delikata d-demokrazija u kemm mingħajrha jkollna kaos!

Id-demokrazija hija l-aktar pilastru importanti. Qisha s-saħħa ta' pajjiż.  Aħna ngħidu li mingħajr saħħa ma għandekx flus għax ma tistax tgawdihom.  U l-istess il-pajjiż. Mingħajr demokrazija ma għandux flus, għax il-poplu ta' rieda tajba ma jgawdi qatt mill-kaos

Ħafna drabi nieħduha for granted.  Inħarsu biss, kważi b'mod esklussiv lejn l-ekonomija u l-flus fil-but.  U wieħed jifhem dan! Bla flus - kif ngħidu bil-Malti - la tgħannaq u lanqas tbus u fir-realtà la tgħix b'mod diċenti, la jkollok impjieg, la jkollok allura biex tiekol sew u ikel nutrittiv sabiex tibqa' b'saħħtek, la tkun tista' tixtri dar ħalli jkollok saqaf fuq rasek u lanqas biex imqar tikri.   Bil-flus tagħmel triq fil-baħar, imma l-flus mhux kollox. 

Pajjiż biex jitmexxa sew u biex jevita l-kaos u l-anarkija jeħtieġ ikollu istituzzjonijiet serji, b'saħħithom u li fuqhom iċ-ċittadin onest jista' jserraħ meta xi ħadd jhedded il-paċi u l-progress. 

Dak li ġara fl-Istati Uniti jurina żewġ affarijiet.  L-ewwelnett kemm politiku kapaċi jagħmel deni daqs kemm jagħmel ġid. Kemm kelma ta' politiku fiha toqol u kemm hemm min jeħodha bħala vanġelu, speċjalment fis-soċjetà li qed ngħixu fiha li minkejja illi għandha l-informazzjoni kollha li teħtieġ u trid - tagħżel li tinjoraha, li tkun selettiva f'dak li tisma' u temmen u taqra biss t-titli tal-aħbarijiet  bin-nuċċali partiġġjan u ppreġudikat. 

Il-vjolenza f'Washington li wasslet biex saħansitra jmutu n-nies kienet esebizzjoni ċara ta' kemm sar perikoluż Donald Trump - każ klassiku ta' politiku li qed jikteb ismu fil-kotba tal-istorja għall-mod inglorjuż illi bih il-Presidenza tiegħu qed tikkrolla.  Seta' għażel it-triq tal-irġulija, is-serjetà u fuq kollox ir-responsabiità.  Iżda minflok kompla f'dawn il-jiem fejn ħalla fl-aħħar erba' snin:  Jinqeda bin-nies li jappoġġjawh biex iżomm mal-poter, arroganti u kawża ewlenija ta' tensjoni, rabja, mibgħeda u vjolenza.  

Xejn ma jiġri b'kumbinazzjoni.  Mhux b'kumbinazzjoni li persuna li mexxiet tant il-politika kontra dak u kontra l-ieħor waslet għal tant tensjoni soċjali.

Huwa veru li l-politika ekonomika tiegħu waslet għal aktar xogħol u aktar flus fil-but għal eluf kbar ta' nies - u dan huwa t-tajjeb tal-Presidenza ta' Trump - imma meta ġejna għad-dunque, falla.  Għax intuli jkollok il-flus fil-but u tkun qed tgħix fil-kaos u t-tensjoni.  

Trump wera' li għall-kliem sabiħ u l-istorja li għandha l-istati Uniti f'missjonijiet ta' żamma tal-paċi - li f'xi każi kienu indħil sfaċċat li aktar ġab imrar u ġlied milli paċi  - wara kollox anke hi kapaċi xxomm ftit mill-kaos li ħalliet f'pajjiżi oħrajn.  Minn ċittadin tagħha stess. 

Anke r-Repubblikani ftit, ftit qed iduru kontra Trump inkluż l-eks President Repubblikan George W Bush.  X'għeluq ta' Presidenza dik!  Imbarazzament internazzjonali għalih u għal pajjiżu. 

J'Alla l-avvenimenti ta' din il-ġimgħa fl-Istati Uniti jservu biex ifakkruna illi d-demokrazija hija xi ħaġa ħajja li jeħtieġ tkun indukrata u rispettata. Għax mingħajrha ma nistgħu qatt ngħixu fil-paċi u l-progress li tant ngħożżu!

Minkejja dan, hemm it-tajjeb ukoll li ħareġ minn dawn l-inċidenti.  Rajna kif pajjiż b'istituzzjonijiet b'saħħithom - kontabbli u demokratiċi - jista' jżomm fil-wiċċ u jara li r-rieda tal-poplu sseħħ minkejja l-politika tal-bullijiet u l-vjolenza.   Joe Biden - li l-ġudizzju dwaru għad irid jibda - se jsir President Amerikan u r-rieda tal-poplu se tiġi rispettata. 

Sfortunatament naraw diversi każi fejn għax ma hemmx istituzzjonijiet b'saħħithom, kontabbli u demokratiċi - il-pajjiż u l-poplu miegħu niżel f'anarkija.  Għal min jafha l-istorja tas-Somalja hija tal-biża' - pajjiż imfarrak mifni bil-vjolenza.  Mhux il-bogħod minnha, fl-Afrika wkoll, il-Libja.  Pajjiż fejn id-ditattur (Muammar Gaddafi) kien kollox, l-Alpha u l-Omega tas-sistema.  Niżel hu u l-pajjiż spiċċa f'kaos sħiħ ta' vjolenza.  

Id-demokrazija hija l-aktar pilastru importanti. Qisha s-saħħa ta' pajjiż.  Aħna ngħidu li mingħajr saħħa ma għandekx flus għax ma tistax tgawdihom.  U l-istess il-pajjiż. Mingħajr demokrazija ma għandux flus, għax il-poplu ta' rieda tajba ma jgawdi qatt mill-kaos. 

J'Alla l-avvenimenti ta' din il-ġimgħa fl-Istati Uniti jservu biex ifakkruna illi d-demokrazija hija xi ħaġa ħajja li jeħtieġ tkun indukrata u rispettata.  Għax mingħajrha ma nistgħu qatt ngħixu fil-paċi u l-progress li tant ngħożżu!

More in Politika