Editorjal | L-ewwel ftit ta' Bernard Grech ...

Id-diskors ta' Grech nhar it-Tnejn ma għinx biex jissolidifika l-pożizzjoni tiegħu bħala Kap u biex jibni immaġini b'saħħitha tiegħu nnifsu

Din il-ġimgħa s-suġġett ta' diskussjoni kien bla dubju ż-żewġ reazzjonijiet għall-Baġit - dik tal-Kap tal-Oppożizzjoni u dik tal-Prim Ministru.  F'dan l-editorjal se nagħtu ħarsa iktar profonda lejn id-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni, imma fid-dawl tal-ewwel ġimgħat ta' tmexxija ta' Bernard Grech. 

L-ewwel nett Grech ingħata rebħa li ma tistax tkun aktar ċara minn hekk.  Hija rebħa demokratika, f'tiġrija demokratika, b'vot demokratiku li huwa fost l-akbar li qatt kiseb mexxej politiku f'elezzjoni interna biex isir Kap, fl-ewwel (u f'dan il-każ l-uniku) round ta' votazzjoni.  L-elezzjoni uriet kemm it-tesserati Nazzjonalisti u allura l-qalb tal-Partit Nazzjonalista, riedet u kellha bżonn il-bidla. 

Imma dik l-elezzjoni kienet mezz biex jintlaħaq l-għan.  U x'inhu l-għan?  L-għan huwa bl-aktar mod ċar li l-PN isir alternattiva serja għall-Gvern preżenti, xi ħaġa li ħafna ħassew li mhuwiex jew li ma baqax fl-aħħar snin.  U dan huwa fl-interess tal-pajjiż, l-ewwel u qabel kollox, wara huwa fl-interess tal-Partit Nazzjonalista u finalment huwa fl-interess tal-Gvern innifsu, li jkollu għassies b'saħħtu u li qed iżommu kontabbli.

Id-diskors ta' Bernard Grech dwar il-Baġit mhuwiex la l-bidu u lanqas t-tmiem tal-karriera tiegħu u mhuwiex ġust li jiġi ġġudikat fuq il-bażi ta' dan id-diskors biss - għalkemm wieħed irid jgħid illi kien xi ftit jew wisq diżappuntanti, fis-sens illi ma eċitax u ma ispirax lill-mases.  Il-preżentazzjoni tad-diskors kif ukoll il-kontenut tiegħu kellhom it-tajjeb, kif kellhom ħafna nuqqasijiet ukoll li hemm bżonn Grech jaħdem fuqhom. 

U minn hawnhekk nisiltu l-ewwel punt kruċjali.  Bernard Grech għandu jieħu nota tal-kritika li qed issirlu, anke jekk forsi xi kultant hija ħarxa.  Jifimha u jimxi 'l quddiem.  L-agħar ħaġa li jista' jagħmel huwa li hu jew in-nies ta' madwaru joqgħodu jieħdu għalihom, isabbtu saqajhom, jattakkaw lil min jikkritikahom u jippruvaw jżebilħuh u jilludu lilhom infushom li dan kien"diskors brillanti" u li x-xilep ġewwa qiegħed. 

Grech minflok  - u dan huwa fundamentali - jeħtieġ jiddawwar b'ħassieba, strateġisti, persuni li kapaċi joħolqu ideat, persuni li kapaċi jattwaw dawk l-ideat, persuni li se jiggwidawh aħjar fuq kif jitkellem, kif jindirizza lit-telespettaturi, kif jesegwixxi diskors u fl-aħħar mill-aħħar kif se jbiegħ l-immaġini tiegħu u tal-partit. 

Dan kollu jiġri biż-żmien u jieħu l-ħin, imma hemm ċans li ħin u żmien ma tantx għad fadal, għalhekk kemm jista' jkun malajr - temmen din il-gazzetta - hemm bżonn li Grech jiddawwar b'nies li se jagħmlu differenza vera u li se jwasslu biex il-PN isir verament alternattiva għall-Gvern preżenti. 

Jidher  - ħafna aktar issa - illi d-Deputati Nazzjonalisti jinsabu fuq l-istess vapur li qed imexxi l-Kap Nazzjonalista u li qed jaħdmu sabiex Grech ikollu fuq min iserraħ f'termini ta' politika u direzzjoni.  Dan huwa pass 'il quddiem. Kap ma jistax imexxi l-vapur jekk il-baħrin qed iniżżlu l-ankri biex il-vapur jieqaf.

Iżda issa Grech jeħtieġ jibda juri lill-popli u lil dawk li vvutawlu, min se jkun it-tim tiegħu - jiġifieri dawk in-nies li se jagħżel biex imexxu lill-partit, jagħtuh direzzjoni, jagħtuh raġuni valida għall-eżistenza tiegħu u finalment jagħmluh verament Gvern alternattiv.  Grech għandu jimbutta uċuh żgħażugħa, friski u mimlijin enerġija 'l quddiem.  Nies li se jattiraw lin-nies.  Nies li se jikkonvinċu lin-nies.  Nies li mhux se jippruvaw ikissru lin-nies. Pero' wkoll nies ta' esperjenza mhux biss politika imma wkoll organizattiva. 

Id-diskors ta' Grech nhar it-Tnejn ma għinx biex jissolidifika l-pożizzjoni tiegħu bħala Kap u biex jibni immaġini b'saħħitha tiegħu nnifsu.  Imma jekk veru jrid juri li mhuwiex magħmul mill-istess pezza drapp ta' nies arroganti li ġabu lill-PN fejn huwa llum, dan id-diskors jista' jkun biss parti minn esperjenza ta' tagħlim.  Jieħu nota tal-kritika, jirranġa fejn hemm bżonn u jibqa' għaddej. 

Il-viżjoni ta' Grech trid tkun aktar ċara u ssolidifikata fiż-żmien li ġej.  Imbilli jingħad li l-kostruzzjoni u l-ambjent huma l-istess ħaġa, mhijiex biżżejjed.  Imbilli ngħidu li ż-żgħażagħ huma l-mutur tas-soċjetà mhuwiex biżżejjed.  Imbilli ngħidu li rridu nkunu iebsin mat-traffikanti tal-immigranti, mhuwiex biżżejjed. Huwa tajjeb, imma mhux biżżejjed.  Il-viżjoni trid tkun xi ħaġa li tagħmel differenza reali lin-nies, li turi x'miżuri se jsiru  - anke jekk dawk il-miżuri se jqajmu diskussjoni u nuqqas ta' qbil.  Imma l-poplu jrid ikun jaf fejn hu jew fejn se jkun jekk Grech ikun PM wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. 

Xejn mhu ċert.  Imma l-PM qed jindika li elezzjoni ġejja fi żmienha.  Jekk jiġri dan, Bernard Grech ikollu ftit aktar nifs biex iqassam ħidmietu u joħloq pjan ċar ta' fejn irid imur, filwaqt li jsaħħaħ lill-partit illi qed imexxi. 

Għalkemm il-bidu kien xi ftit imqalleb u inċert - Grech għadu fil-ħin biex jaċċerta li dak li tpoġġa fil-kariga biex jagħmel, fil-fatt jagħmlu.  Iġib il-bidla fil-PN l-ewwel u fil-pajjiż - anke bħala Oppożizzjoni - it-tieni.

More in Politika