Editorjal | Illum suppost kien għeluq sninha...

Erba' binjiet f'10 xhur ma tiġrix b'kumbinazzjoni jew għax sempliċiment dawn "inċidenti li kellhom iseħħu".  Qed iseħħu - jew għax qed isir  xogħol ħażin, jew ...

Il-karikatura ta' Mikiel Galea
Il-karikatura ta' Mikiel Galea

Illum kienet se tagħlaq 55 sena. Illum kellha tkun qed tiċċelebra ma' familtha u l-ħbieb tagħha. Imma ma kellux ikun għax xi ħadd- minħabba elenku ta' possibilitajiet inkluż nuqqas ta' ħidma professjonali - ħasdilha ħajjitha. 

Kieku dan kien l-ewwel inċident tat-tip tiegħu kien ikun ħażin ħafna, aħseb u ara l-fatt li huwa r-raba' f'10 xhur.  
Konna avżati tliet darbiet b'dak li jista' jiġri u fi tliet darbiet kellna ħajjiet li għal naqra ma ntilfux, imma għaddew ftit jiem, emminna li vera kienet qed isseħħ riforma, biddilna l-fokus, sakemm reġa’ seħħ inċident li din id-darba ħasad ħajja.  Bħallikieku dak is-serduq jidden tliet darbiet ma kienx biżżejjed biex iqajjimna mid-doża ta' sturdament li konna fiha.

Il-fatt li lanqas quddiem traġedja bħal din min imexxi lobby -  li tħalla jkisser wiċċ Malta mill-politiċi bla sinsla li kellna f'dawn l-aħħar 10 - 15-il sena -  ma refax ir-responsabbilità juri kemm hawn min iħossu protett għax għandu l-flus u għax jilgħaq. Minflok qed nisimgħu elenku ta' skużi u kważi, kważi Sandro Chetcuti u sħabu jridu jbellgħuhielna li dan kien inċident sfortunat li ma setax ikun evitat u li allura dwaru ma stajna nagħmlu xejn. 

Din hija gidba u narrattiva mibnija biss biex tilloppja aktar lill-poplu sakemm jerġa' jseħħ inċident ieħor. 

Erba' binjiet f'10 xhur ma tiġrix b'kumbinazzjoni jew għax sempliċiment dawn "inċidenti li kellhom iseħħu".  Qed iseħħu - jew għax qed isir  xogħol ħażin, jew għax min qed jagħmel ix-xogħol ma jafx jagħmlu, jew għax kulħadd jagħmel li jrid, jew għax min suppost jara li dan l-inċident ma jseħħx - primarjament il-perit - ma kienx qed jagħmel xogħlu sew. U kif tridu kien qed jagħmel xogħlu sew fuq is-sigurtà meta hu kellu sehem fil-proġett!?

Jiġifieri kieku ma mititx Miriam lanqas biss kien jinkixef il-fatt li l-perit kellu sebgħu fit-torta li minnha kien qed jaqla' l-liri.  Kellha tmut persuna biex nindunaw b'din l-oxxenità. Biex taraw x'serjetà! Biex taraw kemm hu protett iċ-ċittadin!

Intant dan il-kuntrattur ma kienx sempliċiment xi ribell, jew xi wieħed li qed jagħmel l-affarijiet hekk ta' malajr. Din id-darba kien membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin (MDA). U sadanittant min imexxi l-MDA għadu hemm! 

Hemm responsabbilità legali u din iva beda l-kors tagħha u nittamaw li għallinqas hawn il-Qrati tagħna jagħtu piena ħarxa li toħloq biża' u preċedent.

 Sallabna lil min qatel ajkla, u sew! Ma nsallbux lil min qatel persuna sforz in-nuqqas ta' serjetà?

Però hemm responsabbilitajiet oħrajn. Ta' min suppost ħa ħsieb li dan l-inċident ma jseħħx. Ta' min suppost ra li s-sistema tkun vera riformata, mhux nirriformaw fuq il-karta u fil-prattika kulħadd jagħmel li jrid. 

Jekk il-mewt ta' Pace mhux se ċċaqlaqna  - żgur daqs kemm aħna żgur li qegħdin hawn illi dik ta' din il-ġimgħa ma tkunx l-aħħar darba li rajna traġedji u familji jitkissru sforz ir-rgħiba u l-ġungla li għad hemm min irid jopera fiha. 
Qumu mir-raqda!

More in Politika