Godfrey Farrugia | Il-faqar fil-ħsieb vs il-forza tar-raġuni

Dan hu gvern li tela’ bl-għajta li jrid jirranġa l-ħażin u l-ħażen, u ma seħħx hekk. Anzi pajjiżna tilef ruħu

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu sitt snin fil-Gvern u għadu jilgħabha tal-paladin, li pajjiżna hu f’qalbu.

Jien kont fost dawk li emmint, ħdimt u bnejt il-kredibbiltà biex il-kunċett ta’ Malta Tagħna Lkoll ikollu ċ-ċans jitwettaq. Il-ġrajja kulħadd jafha u kulħadd jaf kif is-sinifikat ta’ din l-għajta tar mar-riħ, ftit anqas minn sena wara li l-gvern ta’ Muscat ħa r-riedni f’idejh. 

Illum, dan hu gvern li għandu maġġoranza assoluta bla preċedent u jiftaħar li hawn boom ekonomiku, surplus u xogħol għal kulħadd. Fil-fehma tiegħi, dan l-għemil mhu xejn ħlief politika Neo-Liberalista, iffissata biss fuq turnover, li biddlet kollox u lil kulħadd f'numri u statistika interpretata b’mod li ma tħarisx lejn il-vera kapital li għandu pajjiżna u l-vera kuntentizza li għandha jkollha kull familja. 

Qed immissu l-qiegħ.  Tant hu hekk li spiċċajna nagħmlu argument favur il-pjanti u kontra s-siġar u kontra dak kollu li jeżisti fil-memorja kollettiva ta' bosta minna. 

Din hi mentalità li minħabba fiha qed nitilfu l-forza tar-raġuni u sirna wkoll soċjetà amorali. Spiċċajna fqar fil-ħsieb u biex tgħaxxaqha, jekk inkunu nafu li l-ħażin qed jitpinġa tajjeb, xorta nibqgħu nistaħbew wara subgħajna, beżgħana biex nesprimu fehmietna. Hija soċjetà li nbidlet u li spiċċat manipulata f’waħda ifqar iżda ogħna fin-numri. Il-Prodott Gross Domestiku (GDP) ma jagħmilx nies. Ma jista’ qatt jiggarantixxi fiċ-ċert kwalità ta’ ħajja tajba, l-aktar għax il-mudell użat hu wieħed ibbażat fuq l-iżvilupp.  

Fil-fehma tiegħi l-faqar huwa fit-tmexxija ta’  Muscat innifisha. Il-faqar huwa ħolqien tiegħu; faqar mentali, ta' raġuni u nuqqas ta’ mistrieħ il-moħħ, ikkontrollat minn media li hi mixtrija biex ixxandar fehma bi preġudizzju. 

Dan hu gvern li għandu kilba għall-poter għax hemm il-ħtieġa li jgħatti xturu filwaqt li ta palata biex ifarrak lill-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni. Hu proprju f’dan ix-xenarju illi l-governanza ssir bi strateġija, b’mod kawtel u metikoluż. Il-bqija lkoll nafu n-nuqqas ta’ governanza tajba f’bosta oqsma oħra xi jsarraf.  

Qegħdin immissu l-qiegħ. Tant hu hekk li spiċċajna nagħmlu argument favur il-pjanti u kontra s-siġar, u kontra dak kollu li jeżisti fil-memorja kollettiva ta' bosta minna

Dan hu gvern li tela’ bl-għajta li jrid jirranġa l-ħażin u l-ħażen, u ma seħħx hekk. Anzi pajjiżna tilef ruħu. 

Il-Ħadd li għadda kien l-ewwel darba wara ħafna żmien meta Muscat stqarr pubblikament il-kelma “fqar” minn fommu stess. Is-soltu, id-diskorsi ta’ għeluq il-ġimgħa jagħtuh id-dehra tas-Sur Pożittiv imqiegħed fil-għoli fuq pedestall. Imma donnu li din id-darba Muscat induna, jew qalulu, li l-istħarriġ qed juri li aħjar jirranġa kliemu għax inkella se jidher maqtugħ min-nies.

Mela spiċċajna ngħidu “faqar” magħġun fir-realtà li lkoll irridu “niġġieldu.” Ninnota l-plural fid-diskors. Is-soltu dejjem x'ser jagħmel hu, bħala Prim Ministru, u x'Malta jrid li jara u x'naf jien. Allura nistaqsi: il-faqar materjali, socjali u tal-ħsieb, tort ta’ min tkattar fostna?

Ta’ min jgħid li meta jrid Joseph Muscat jagħmilha tabirruħu li hu Prim Ministru super Liberalista iktar minn Milton Friedman li kien rebaħ il-Premju Nobel fis-sena 1976, u meta jaqbillu bħala Soċjalista iktar minn Dom Mintoff. Iżda li jidher żgur hu li l-ekonomija dawwarha madwaru u għamilha ħsieb tiegħu u rikeb fuq l-għajta li ssawret fis-sebgħinijiet: “Ħadd ma jista’ għalina taħt ...” u li hu ‘invictus’. Hemm x’tixtarr.

Qegħdin immissu l-qiegħ. Tant hu hekk li spiċċajna nagħmlu argument favur il-pjanti u kontra s-siġar, u kontra dak kollu li jeżisti fil-memorja kollettiva ta' bosta minna

Dan hu l-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat, li r-ruħ soċjali li l-Malta Labour Party tant kien magħruf għaliha, warrabha u llum qed iġegħelna nimmaġinaw li rridu nkunu aħna stess li niġġieldu kull xorta ta’ faqar, meta r-responsabbiltà taqa’ fuq il-Gvern.

Spiċċajna li hawn min hu mejjet fis-sakra u min hu mejjet għal qatra. L-għonja baqgħu ipappuha, jistagħnew u jsaltnu biex il-GDP jibqa’ jikber.

Imma tafux, dan l-aqwa żmien tal-ekonomija għandu tmiemu wkoll. Ma jista’ jkun qatt infinit u hemm ħtieġa li nwarrbu sold għal meta pajjiżna jiffaċċja l-maltemp.

Dan hu pajjiż li marad bil-misħuta medjokrità u  sa issa ma jidhirx li hemm għażla bejn il-Partit Laburista ta’ Joseph Muscat u l-Partit Nazzjonalista ta’ Adrian Delia biex inkunu nistgħu nfejquh.

Persważ li mhux kulħadd mazzun u nibqa’ nittama u nistinka għal dak li hu sew, għax pajjiżi verament f’qalbi.

More in Politika