X'qed tgħid l-istilla tiegħek?

L-oroskopju mill-Ħadd 19 ta’ Mejju sas-Sibt 25 ta’ Mejju

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Aquarius ser iressaqlek proposta li kont ilek tant tistenna u tħejji għaliha issa. Jista’ dak sabiex tilqa’ dak li ġej minn din il-proposta għalhekk int għandek tħejji lilek sew u ovvjament tagħraf it-tibdil li dan jista’ jseħħ. Kollox ma’ kollox dak li int tant ilek tistenna qiegħed viċin. Ħejji sew. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 21, 22 u 24  

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Pisces ser jagħmlek bħal qisek qed timxi kontra l-kurrenti imma dan m’għandux iwaqqfek jew ifixklek minn dak li int tixtieq twettaq. Fażi ta’ aktar konċentrazzjoni iżda ta’ sodisfazzjon.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 21, 22 u 23

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn  Capricorn

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Aries ser jagħmlek tagħraf li bħalissa int trid tieqaf ftit minn ċertu għaġla li għaddej biha ħalli tagħraf x’tista’ tagħmel jew ittejjeb il-madwar tiegħek għax li m’intix tinduna huwa li għalkemm mingħalik qed tkun iffokat iżda fil-fatt m’intix. Għalhekk strieħ ftit jiem sabiex tkun tista’ tagħraf u tirrifletti aktar.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa.

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 22, 23 u 24

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Virgo

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu.  

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Taurus ser ikun ta’ eċitament għall-bidu tan-negozju tiegħek. Ħassejtek li ħadt deċiżjoni tajba dwar dan il-pass. Bħala persuna li tħobb kollox perfett aktar qed tħossok ftit mitlufa. Żomm kalm. Kull bidu jġib miegħu ċertu tibdil ċertu responsabbilità għalhekk agħraf imxi ġurnata b’ġurnata.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 22, 24 u 25    

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Scorpio

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Gemini ser iwasslek għall-ħsieb dwar persuna mill-passat u li dan mhux iħallik bi kwietek u dan ħa jġiegħlek tieħu deċiżjoni sabiex int tiffaċċja r-realtà. Int għandek tkun aktar b’saħħtek u tħares lejn din is-sitwazzjoni b’aktar pożittività. Wasal il-mument li tagħraf tisma’ l-verità mbagħad ikun int li tieħu d-deċiżjoni.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 21, 23 u 25

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Cancer ser iwasslek sabiex tilqa’ għall-kurrenti li jidhru li ġejjin kontra tiegħek imma dan ma jridx jaqtgħalek qalbek. Anzi int għandek tagħraf fejn tista’ ttejjeb is-sitwazzjoni ta’ madwarek. Għalkemm tħossok xi ftit mifxul għax bħal qisu xejn mhu ġej kif tixtieq int. Dan m’għandux ifixklek mid-direzzjoni li tixtieq.   

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 20, 22 u 23  

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Aries

 Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Leo ser iwasslek għall-kuntatt ma’ xi ħadd mill-passat. Dan ser iġiblek xi riflessjonijiet. Int trid toqgħod attent li din is-sitwazzjoni ma toħloqx problemi ġodda madwarek. F’dak li int ġa stabbilejt. Din tista’ tkun prova għalik fejn int trid tħares ’il quddiem u mhux taqa’ f’xi nasba, għalhekk irrifletti sew.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 22, 23 u 24  

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Pisces

Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Virgo ser iwasslek sabiex tagħraf aktar dwar ir-relazzjoni tiegħek li qiegħda xi ftit taqta’ minn dik ir-ranktatura u dan qiegħed jaffettwa t-tkomplija ta’ ħajtek. Għalhekk tajjeb li tagħmel ftit ta’ pjan kif tista’ terġa’ tagħti spinta ħalli ħajtek tkun waħda kompluta. Ovjament xi safra jew xi ħin aktar flimkien ikun ideali.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 22, 24 u 25   

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Cancer

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Libra ser iwasslek għal xi forma ta’ xi ftehim li għandek tagħmel fil-ġimgħat li ġejjin. Iżda ara li kollox ikun sew ħalli mhux wara tinduna li sar xi nuqqas. Parir dejjem ikun ta’ gwida għalik. Għalhekk agħraf li tkun infurmat sew f’dettall sabiex int tagħmel żgur li ma jinqala’ xejn.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 21, 22 u 25

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Sagittarius

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna.

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Scorpio ser iwasslek sabiex xi deċiżjoni li qiegħda ddur madwarek fittex li toħodha. Huwa tajjeb li tagħmel analiżi imma issa wasal iż-żmien li toħodha ħalli int tkun taf iżjed l-effett li sseħħ li ovvjament jista’ joħloq ċertu tibdil mir-rutina li mdorrija fiha imma dan ikun pass importanti għalik. Agħraf sew.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 20, 21, 23 u 24

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Leo

 Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Sagittarius ser iwasslek f’dak il-punt li tagħraf li l-imħabba bħalissa tinsab l-aktar aġenda importanti madwarek fejn minn issa ’l quddiem din għandha twasslek għal dak li tixtieq int. Issa resqin ġimgħat feliċi fl-imħabba tiegħek, agħraf aħtaf dan iż-żmien opportun għal aktar passjoni romantika.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: roża u isfar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 21, 23 u 25

L-istilla bi gwida u għajnuna fil-karriera tiegħek ġejja minn Virgo

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku tal-Qamar Kwinta għalik bħala Capricorn ser iwasslek sabiex int tagħraf ma tikkomplikax ħajtek iżda agħraf l-iktar affarijiet ta’ importanza li għandek madwarek. Iffoka fuqhom u agħraf li int tkun tista’ ttejjeb il-madwar tiegħek. Għalissa toħloqx sitwazzjonijiet ġodda. Għandek wisq fuq xiex tikkonċentra u dan żgur wara joħloqlok sodisfazzjon.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 19, 22, 23 u 25

L-istilla li tagħtik serħan ta’ moħħ ġejja minn Taurus

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Divertiment