Kultura u attiviżmu Korean f’wirja tal-arti kontemporanja

Imbarka fuq vjaġġ ta’ skoperta ta’ arti kontemporanja tal-Korea t’Isfel 

Fl-1996, il-wirt storiku tal-Korea t’Isfel laqqat daqqa ta’ ħarta hekk kif kien inqered sit storiku sinifikanti. Bi tweġiba, Park Byoung-Uk beda s-Simpożju tal-Arti Ambjentali Nine Dragon Heads. Dak li beda bħala rispons eko-politiku lokalizzat minn dak iż-żmien evolva fi pjattaforma interdixxiplinarja globali, fejn artisti minn madwar id-dinja jiltaqgħu biex jindirizzaw kwistjonijiet umanitarji, politiċi, ambjentali u kulturali permezz tal-arti tagħhom. 

Ispirati minn dan it-tħassib, ‘Nine Dragon Heads’ fittxew li jesploraw oqsma artistiċi u filosofiċi lil hinn mill-forom tal-arti tradizzjonali Koreani filwaqt li joperaw b’mod diskret taħt l-għajnejn attenti tar-reġim militari u l-kontroll tal-gvern ta’ dak iż-żmien. F’dan l-ambjent, ħafna mill-iżvilupp tal-arti kontemporanja tal-Korea t’Isfel seħħ fi proġetti barra mis-sit, ħafna drabi mdaħħla f’pajsaġġi naturali rurali u remoti. 

Illum il-ġurnata, ‘Nine Dragon Heads’ tkompli fix-xena tal-arti globali. Il-proġett “Nine Dragon Heads Research & Survey 2024” għandu jseħħ f’Malta, Sarajevo, u Venezja, u jikkoinċidi mas-60 Biennale ta’ Venezja. Imsejjaħ “Nomadic Party”, il-proġett jesplora l-influwenzi reċiproċi u l-konnessjonijiet bejn l-avvenimenti ewlenin tal-arti u l-ġeografiji li fihom jiżvolġu. 

L-ewwel xogħol li deher ta’ ‘Nine Dragon Heads’, kellu rabta mal-pajsaġġ soċjo-politiku tal-Korea t’Isfel matul perjodu ta’ industrijalizzazzjoni mgħaġġla u bidla politika profonda. Fl-isfond tat-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp tal-infrastruttura, il-Korea t’Isfel kienet ħerqana li tasserixxi ruħha fix-xena globali. Madankollu, fost dan il-progress, baqa’ jippersisti t-tħassib dwar il-preservazzjoni tal-wirt naturali, kulturali, storiku u arkeoloġiku tal-pajjiż. 

L-għażla tal-postijiet għall-proġett 2024 hija intenzjonata. Kull sit iżid is-saff tiegħu ta’ sinifikat mat-tema ġenerali. Malta, bl-istorja rikka u t-tapizzerija kulturali tagħha, isservi bħala sfond għal diskussjonijiet dwar nomadiżmu, migrazzjoni, u skambju kulturali.  

Hekk kif is-simpożju jseħħ f’Malta, Sarajevo, u Venezja, iservi bħala xhieda tal-qawwa trasformattiva tal-arti fit-tiswir tal-fehim tagħna tad-dinja u l-post tagħna fiha. F’era mmarkata minn inċertezza u flus, ‘Nine Dragon Heads’ tinsab bħala xempju ta’ kreattività, reżiljenza u tama, u tfakkarna fir-rilevanza dejjiema tal-arti fin-navigazzjoni tal-kumplessitajiet tal-esperjenza umana. 

Fil-qalba tagħha, “Nomadic Party” tistieden lill-parteċipanti u lill-udjenzi bl-istess mod biex jimbarkaw fuq vjaġġ ta’ esplorazzjoni u skoperta. Il-wirja se sseħħ bejn il-21 u t-23 ta’ Frar 2023, Triq G.P.F Aguis De Soldanis, Victoria, Malta, mis-6:30pm ’il quddiem. 

More in Arti