Etimoloġija | Minn fejn ġejja meta ngħidu 'x'fettilu?' Taf lil xi ħadd 'bil-faħam miblul?'

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Ġieli ġejt f'sitwazzjoni fejn ma tkunx tista' tifhem x'għadda minn moħħ xi ħadd li jkun għamel xi azzjoni li qatt ma stennejtha minnu? Ġeneralment ngħidu: "Imma dan x'fettillu?"

Kont taf li l-etimoloġija ta' din l-espressjoni tirreferi għas-sengħa tal-ħbula?

Apparti minn hekk żgur li ġieli smajt jew użajt l-idjoma "faħam miblul." Taf minn fejn ġejja?

Il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' BDL Books. Żur is-sit bdlbooks.com

More in Arti