Alex
Agius Saliba

Alex Agius Saliba | L-Unjoni Ewropea f’kuntest ta’ sfida ekonomika u soċjali bla preċedent
Jekk inħallu lin-nies ikomplu jaqgħu lura, ser nirriskjaw li nħallu...
Alex Agius Saliba | Nieħdu ħsieb is-saħħa tas-smigħ
Flimkien mal-Malta Association of Audiologists se nkunu qed nerġgħu noffru...
Alex Agius Saliba | Lejn soċjetà aktar inklussiva
Minkejja li huwa l-iżgħar Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna qiegħed...
Alex Agius Saliba | L-Istati Membri għandhom ikunu konformi mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità
Alex Aguis Saliba | Is-Saħħa Mentali u l-involviment dirett tal-pazjenti
'Sfortunatament għad hemm stigma qawwija marbuta mal-kundizzjonijiet...
Alex Agius Saliba | Pajjiż aktar b'saħħtu
Abela saħħaħ is-saltna tad-dritt matul dawn l-aħħar sentejn. Malli ħa...
Alex Agius Saliba | Kaptan tajjeb tagħrfu fil-maltemp!
'Għalkemm ħadd ma jista’ jilħaq il-perfezzjoni politika, żgur li...
Alex Agius Saliba | Aktar ħidma fil-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi
Minn dejjem kont konvint mill-ideali Soċjalisti tiegħi u tal-Partit...