Koalizzjoni ta’ NGOs jiġġieldu biex jiġi revokat il-permess

L-NGOs jippreżentaw kontestazzjoni legali kontra permess ta’ żvilupp ħdejn it-tempji tal-Ġgantija filwaqt li jħeġġu lill-gvern u lill-Awtorità tal-Ippjanar jaqdu dmirhom fil-ħarsien tat-teżori ambjentali u kulturali ta’ Malta

Il-Koalizzjoni għal Għawdex u Din L-Art Ħelwa qed jippreparaw sabiex jiġi revokat il-permess ta’ kostruzzjoni li ngħata qrib it-Tempji tal-Ġgantija, Sit ta’ Wirt Dinji tal-UNESCO. Il-permess joħloq theddida severa għall-kumpless tat-tempju u ż-żona protettiva tal-madwar, u jqanqal bikja pubblika.

Il-Koalizzjoni għal Għawdex, flimkien ma’ Din L-Art Ħelwa Għawdex, Għawdix, u Wirt Għawdex, hija magħrufa għall-isforzi dedikati tagħha biex tissalvagwardja l-wirt naturali u kulturali ta’ Għawdex.

It-Tempji tal-Ġgantija, xhieda tal-istorja rikka ta’ Malta, huma globalment għeżież u protetti mill-UNESCO. Din il-miżura protettiva għandha l-għan li tevita kwalunkwe żvilupp li jista’ jikkomprometti l-awtentiċità u s-sinifikat storiku tat-tempji.

Il-koalizzjoni topponi kull żvilupp li jfixkel l-ambjent viżwali, jikkawża disturbi ambjentali, jew jiddegrada l-inħawi tat-tempji.

 Din L-Art Ħelwa u l-Koalizzjoni għal Għawdex huma lesti li jressqu talba għar-revoka tal-permess, billi jiċċitaw difetti fil-proċedura tal-approvazzjoni u informazzjoni skorretta użata fl-għoti tiegħu.

Barra minn hekk, il-koalizzjoni tappella lill-pubbliku biex jingħaqad mal-isforzi tagħha u favur żvilupp responsabbli u sostenibbli li jirrispetta u jippreserva l-wirt kulturali u ambjentali.

Filwaqt li l-koalizzjoni tirrikonoxxi d-dikjarazzjoni riċenti ta’ Heritage Malta u l-opinjoni riveduta mis-Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali; tħeġġeġ lill-gvern u lill-Awtorità tal-Ippjanar jaqdu dmirhom fil-ħarsien tat-teżori ambjentali u kulturali ta’ Malta. 

More in Socjali