Ħarsa lejn iċ-ċaqliq fl-infiq fl-2022 f'Malta

Malta kienet wieħed mill-ftit pajjiżi li ra tnaqqis fin-nefqa totali tal-benefiċċji soċjali b’5% u tnaqqis ta’ 2.8% fin-nefqa tal-benefiċċji tal-protezzjoni fl-aħħar snin

Fl-2022, filwaqt li l-Unjoni Ewropea rat żieda ta’ 3% fin-nefqa totali tal-benefiċċji tal-protezzjoni soċjali, Malta ħadet triq distinta bi tnaqqis notevoli ta’ 5%, li enfasizza l-approċċ uniku tal-gżira għall-benessri soċjali. Flimkien ma’ Malta, l-Irlanda baqgħet l-istess meta mqabbla mal-2021.

Studju maħruġ mill-Eurostat jitfa’ dawl fuq id-dinamika fi ħdan in-nefqa tal-protezzjoni soċjali ta' Malta. Minkejja l-istatistika pożittiva ġenerali fl-UE, it-tnaqqis ta' Malta ta' 5% jispikka bħala devjazzjoni notevoli mit-tendenza.

Meta qieset in-nefqa tal-protezzjoni soċjali bħala perċentaġġl tal-PDG, Malta esperjenzat tnaqqis sostanzjali ta' 2.8% fl-2022. Dan jikkuntrasta mal-bqija tal-UE, fejn il-benefiċċji soċjali kienu jirrappreżentaw 27.2% tal-PDG, li jimmarka tnaqqis ta' 1.5% minn 2021 minħabba li l-PDG qabeż it-tkabbir fin-nefqa tal-benefiċċji soċjali.

It-tnaqqis ta' Malta ta' 2.8% fin-nefqa tal-benefiċċji tal-protezzjoni soċjali bħala perċentaġġ tal-PGD jiddistingwiha mill-mudell ġenerali tal-UE. Dan huwa kuntrast notevoli għaż-żidiet osservati f'Ċipru (+1.4 pp), il-Bulgarija (+1.2 pp), u l-Lussemburgu (+0.1 pp), li jagħti ħjiel għad-dinamika soċjoekonomika distintiva ta' Malta.

Fost l-istati membri tal-UE bi stimi disponibbli, in-nefqa ta' Malta tibbenefika mill-protezzjoni soċjali bħala perċentwal tal-PDG ikklassifika l-aktar baxx ta' 15%. Dan ipoġġi lil Malta flimkien mal-Irlanda (11%), u l-Estonja, il-Litwanja u l-Ungerija, kollha f'16%, li juru pajsaġġ fiskali uniku fi ħdan l-UE.

Bħal f'pajjiżi oħra tal-UE, il-benefiċċji tax-xjuħija u tal-mard/kura tas-saħħa kienu predominanti fix-xenarju tal-protezzjoni soċjali ta' Malta, u enfasizza l-fokus ewlieni fuq dawn l-oqsma.

Din id-dejta, parti mis-Sistema Ewropea ta’ Statistika Integrata tal-Protezzjoni Soċjali (ESSPROS), hija rrapportata volontarjament mill-pajjiżi membri.

More in Socjali