Beda l-ġuri ta’ raġel akkużat li stupra lil martu tqila, li ġiegħelha tipprostitwixxi ruħha

Raġel Niġerjan huwa ġie akkużat li kien stupra lil martu f’Settembru tal-2014, u qalilha li “ma setgħetx tħallih mingħajr sess għax ma kienx kelb kastrat.” Dak iż-żmien kienet 9 xhur tqila

Beda jinstema' l-ġuri bil-bibien magħluqa ta' raġel akkużat bl-istupru ta’ martu li kienet tqila u li ġiegħelha tipprostitwixxi ruħha. 

Il-ġurati ġew magħżula dalgħodu, qabel ma beda l-ġuri, li qed jitmexxa mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera.

L-akkużat Niġerjan ta’ 34 sena kien ġie arrestat f’Ġunju 2020 wara li l-mara kienet għamlet rapport lill-pulizija fuq inċident ta’ vjolenza domestika.

Il-prosekuturi jgħidu li r-raġel kien ilu f’relazzjoni mal-allegata vittma tiegħu mill-2013.

Fl-2014 kien tilef ix-xogħol li poġġa tensjoni fuq ir-relazzjoni tagħhom peress li dak iż-żmien kienet tqila wkoll. Fil-Qorti ntqal li huwa kien beda jwaħħal kemm fuq il-vittma kif ukoll fuq it-tarbija fil-ġuf għall-problemi tal-familja, b’mod partikolari dawk finanzjarji.

Għalkemm il-mara kienet bdiet tevita lill-imputat fis-sodda, huwa ġie akkużat li kien stupraha f’Settembru tal-2014, u qalilha li “ma setgħetx tħallih mingħajr sess għax ma kienx kelb kastrat.” Dak iż-żmien kienet 9 xhur tqila.

Iżżewġu inqas minn sena wara, tlett ijiem biss wara li welldet lill-ibnu. Bosta każijiet ta’ stupru fiż-żwieġ allegatament segwew fis-snin ta’ wara.

Ir-raġel jinsab akkużat ukoll li ġiegħel lill-mara taħdem bħala prostituta, kienu jgħixu minn fuq il-qligħ tal-prostituzzjoni, kif ukoll huwa akkużat li hedded li joqtolha.

Il-Prosekuturi Darlene Grima u Kaylie Bonett qed jirrappreżentaw lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, filwaqt li l-avukat Simon Micallef Stafrace inħatar biex jassisti lill-imputat bħala avukat tal-għajnuna legali.

More in Qrati u Pulizija