Raġel mixli b'importazzjoni tad-droga kannabis

L-imputat kien akkużat b’konfoffa biex jinbiegħ ħaxix tal-kannabis, kien kompliċi fl-importazzjoni tad-droga u pussess ta’ flus kontanti foloz

Raġel ta’ 57 sena ġie mixli b’rabta ma’ investigazzjoni tal-pulizija li għadha għaddejja dwar pakkett bil-posta li kien fih kilogramma kannabis li kien ġie interċettat mill-pulizija aktar kmieni dan ix-xahar.

L-imputat li ma għandux fejn joqgħod, it-Tnejn tressaq quddiem il-maġistrat Leonard Caruana, akkużat b’konfoffa biex jinbiegħ ħaxix tal-kannabis, kompliċità fl-importazzjoni tad-droga u pussess ta’ flus kontanti foloz.

L-imputat ma jistax jissemma fil-midja wara li l-Qorti laqgħet talba. 

Ir-raġel kellu bżonn l-assistenza ta’ żewġ pulizija biss biex jidħol fl-awla.

L-ispettur tal-Pulizija Alfredo Mangion informa lill-Qorti li waqt l-interrogazzjoni tiegħu, ir-raġel kien semma ismijiet relatati mal-konfoffa, u talab lill-qorti tordna li dawn l-ismijiet jinżammu mill-pubblikazzjoni biex ma ssirx ħsara lill-investigazzjoni li kienet għaddejja.

L-Ispettur Mangion spjega li fis-7 ta’ Frar, l-Iskwadra tad-Droga rċeviet kelma tal-wasla f’Malta ta’ pakkett postali suspettuż maħsub li fih id-droga. Il-pakkett kien ġie indirizzat lill-imputat u kkunsinnat fl-indirizz ta’ ommu.

Saret konsenja kkontrollata, li matulha r-raġel ġie arrestat. Tant kien jinsab fi stat ħażin ta’ saħħa li wara l-arrest tiegħu, kellu jittieħed fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana u wara, l-Isptar Mater Dei. Aktar tard huwa ġie riferut l-Isptar Monte Karmeli għal kura psikjatrika. Ir-raġel seta’ jerġa’ jiġi arrestat u interrogat la darba t-tobba kienu rawh. 

Il-Maġistrat Caruana laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni għal ordni ta’ ffriżar fuq l-assi tar-raġel.

Tressqet sentenza ta’ mhux ħati, u l-avukati difensuri tar-raġel Jacob Magri u Arthur Azzopardi ma talbux il-ħelsien mill-arrest.

Fuq talba tad-difiża, il-Qorti għamlet rakkomandazzjoni lid-direttur tal-ħabs biex ir-raġel jinżamm arrestat fil-Forensic Unit fl-Isptar Monte Karmeli.

More in Qrati u Pulizija