Missier u iben mhux ħatja li ffalsifikaw dokumenti rigward sigaretti tal-kuntrabandu

L-Imħallef qal li l-kontejners, għalkemm waslu taħt dokumenti foloz, ma kinux destinati għal Malta u, għalhekk, mhux suġġetti għal tassazzjoni

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet appell mill-Avukat Ġenerali dwar is-sekwestru ta’ 15-il miljun sigarett tal-kuntrabandu lura fl-2005.

L-oġġetti illeċiti nstabu moħbija f’kontejner fil-Port Ħieles. Missier u iben, residenti l-Mellieħa, ġew akkużati li ffalsifikaw dokumenti bejn Jannar u Marzu tal-2005. Is-sigaretti instabu ġo żewġ containers li suppost  kien fihom ġugarelli u għamara.

Id-Dwana ta’ Malta kienet għamlet l-iskoperti wara li rċeviet informazzjoni li l-kontejners kienu jaslu taħt dokumenti foloz. Kontenitur wieħed kien fih 421 kaxxa, kull wieħed kien fih 10,000 sigarett, filwaqt li l-ieħor kien fih 726 kaxxa ta’ sigaretti tal-kuntrabandu.

Il-valur totali tal-merkanzija kien ta’ madwar €593,000, bid-Dazju Doganali jammonta għal €1.5 miljun u €377,000 f’VAT.

Minkejja l-valur u n-natura tal-kuntrabandu, l-Imħallef Neville Camilleri, ċaħad l-argument tal-Avukat Ġenerali għal piena aktar ħarxa għall-missier u l-iben, u saħaq li l-kontejners, għalkemm waslu taħt dokumenti foloz, ma kinux destinati għal Malta u, għalhekk, mhux suġġett għal tassazzjoni.

Fl-2017, wara battalja legali ta’ 12-il sena, il-Qorti ddeċidiet li l-Prosekuzzjoni ma kinitx ippruvat l-involviment tal-missier fl-importazzjoni illegali ta’ tabakk. Madankollu, huwa nstab ħati li uża dokumenti foloz u rċieva sentenza sospiża ta’ sentejn ħabs.

Dwar l-iben, il-Qorti nnutat in-nuqqas tal-Prosekuzzjoni li tipprova akkużi u enfasizzat li r-residenza ma’ missieru ma timplikax ħtija.

Il-Qorti tal-Appell laqgħet is-sentenza inizjali, u ċaħdet l-appell tal-Avukat Ġenerali, li argumenta għall-ħtija tal-iben fi frodi u falsifikazzjoni ta’ dokumenti relatati mal-importazzjoni.

L-evidenza ppreżentata ssuġġeriet li l-iben ma kienx involut b’mod attiv fl-attivitajiet ta’ missieru, anki jekk ta daqqa t’id xi drabi.

L-appell ġie miċħud, u s-sentenza oriġinali ġiet ikkonfermata.

Il-missier kien rappreżentat minn Kathleen Calleja Grima, filwaqt li Franco Debono u Francesca Zarb irrappreżentaw lil iben.

More in Qrati u Pulizija