Illiberati mill-Qorti tal-Appelli biex jagħtu lura €700,000

Il-Qorti tal-Appell biddlet id-deċiżjoni tal-Qorti biex Patrick Spiteri u Godwin Muscat Azzopardi jħallsu lura €700,000 lill-familja ta’ investitur Brittaniku

Mix-xellug għal-lemin, Patrick Spiteri, il-Prim Imħallef Mark Chetcuti u Godwin Muscat Azzopardi
Mix-xellug għal-lemin, Patrick Spiteri, il-Prim Imħallef Mark Chetcuti u Godwin Muscat Azzopardi

Il-Qorti tal-Appell ħassret deċiżjoni biex Patrick Spiteri, avukat li tneħħietlu l-warrant, jħallas lura €700,000 lill-werrieta ta’ investitur Ingliż, Ronald Luther Phillips.

Il-kontroversja toħroġ mir-raġunament tal-Qorti, hekk kif irraġunat li minħabba l-fatt li Phillips afda l-flus kontanti f’idejn Spiteri f’tentattiv biex jevadi t-taxxi tar-Renju Unit, il-qrati Maltin m’għandhomx obbligu legali biex jikkumpensaw il-fondi mitlufa. Din id-deċiżjoni qanqlet dibattitu, li tissuġġerixxi li arranġamenti simili jistgħu ma jinżammux jekk ikunu marbuta ma’ skopijiet illeċiti.

Oriġinarjament, il-werrieta stennew li l-qorti żżomm l-ordni kontra Spiteri u l-eks sieħeb tiegħu , Godwin Muscat Azzopardi, biex il-flus jingħataw lura. Madankollu, id-deċiżjoni riċenti ħalliet lill-werrieta mingħajr ebda rimborż. Phillips kien investa l-flus kontanti mad-ditta legali ta’ Muscat Azzopardi Spiteri li issa m’għadhiex topera.

Filwaqt li Muscat Azzopardi kien illiberat mill-appell tiegħu, Spiteri tilef iċ-ċans li jappella minħabba li kien laħaq għadda ż-żmien. Iżda minkejja dan, il-Qorti qalbet id-deċiżjoni inizjali, u ħalliet lil Spiteri ma obbligax lil Spiteri jħallas il-flus lura.

L-istqarrija tal-Qorti tal-Appell enfasizzat il-ħolqien ta’ katina transazzjonali li tgħin fl-evażjoni tat-taxxa, filwaqt li enfasizzat li kull forma ta’ evitar fiskali, anki jekk mhux relatat ma’ Malta, tibqa’ inaċċettabbli. Il-Qorti wissiet bil-qawwa kontra attentati legali minn dawk li jużaw Malta biex jevadu t-taxxi, filwaqt li sostniet li tilwim bħal dan mhux se jsib appoġġ mill-qrati Maltin.

Din id-deċiżjoni, li taqleb l-ordni ta’ ħlas lura qanqlet diskussjonijiet dwar implikazzjonijiet legali dwar arranġamenti finanzjarji simili f’Malta.

More in Qrati u Pulizija