Il-Qorti tisma’ lil wieħed mill-aħwa tal-Maksar: 'Għandu mara u tlett itfal, għaliex għandu jaħrab?'

L-avukat difensur ta’ Agius, Alfred Abela, sostna li numru ta’ provi mitluba mid-difiża ma ġewx esebiti mill-prosekuzzjoni

L-Imħallef hu mistenni jiddeċiedi fuq talba għall-ħelsien mill-arrest ippreżentata minn wieħed mill-irġiel akkużati li pprovda l-bomba użata għall-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, wara li kemm il-prosekuzzjoni kif ukoll id-difiża għamlu l-aħħar sottomissjonijiet tagħhom dalgħodu.

L-Imħallef Giovanni Grixti sema’ sottomissjonijiet nhar it-Tnejn fir-rigward ta’ talba għall-ħelsien mill-arrest ippreżentata minn Robert Agius, wieħed mill-aħwa tal-Maksar, li huma akkużati b’rabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Chircop.

Agius ilu jinżamm arrestat mill-arrest tiegħu fi Frar 2021. Din l-aħħar talba għal libertà proviżorja tressqet wara li s-Supretendent tal-Iskwadra tal-Omiċidji Keith Arnaud xehed f’każ kontra n-negozjant allegat li ffinanzja l-qtil ta’ Caruana Galizia, Yorgen Fenech, quddiem l-Imħallef Audrey Demicoli, jinforma lill-Qorti li terzi persuni mhux isemmu kienu wkoll dehru fl-investigazzjoni tal-qtil, iżda ma kinux ġew identifikati lid-difiża.

L-avukat difensur ta’ Agius, Alfred Abela, sostna li numru ta’ provi mitluba mid-difiża ma ġewx esebiti mill-prosekuzzjoni.
Abela spjega l-biża’ tal-prosekuzzjoni li Agius jaħrab minn Malta. Irrimarka li l-klijenti tiegħu lanqas biss ġew mitkellma mill-pulizija qabel Vince Muscat “darba, qam u semmieli lill-klijenti tiegħi."

Robert Agius iddistanza wkoll mid-droga li kien allegat li kien skopert fil-pussess ta’ Adrian Agius, qal Abela fil-Qorti. "Kulma nstab fil-pussess ta' ħu l-klijent tiegħi m'għandu x'jaqsam xejn mal-klijent tiegħi."

"Il-klijent tiegħi għandu mara u tlett itfal żgħar, għaliex għandu jaħrab, speċjalment fid-dawl tal-fatt li hemm evidenza li tindika l-innoċenza tiegħu?" żied jgħid l-avukat.

Il-Prosekutur George Camilleri, li deher għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, esebixxa sentenza kostituzzjonali riċenti mogħtija mis-Sur Francesco Depasquale li fiha t-talbiet kollha li saru minn ħu Robert Adrian Agius ġew miċħuda mill-Qorti.

Camilleri qal lill-Imħallef Giovanni Grixti kif Robert Agius u ħuh Adrian kienu se jqattgħu l-ħin taħt il-famuża tinda tal-patata fil-Marsa, josservaw il-wasliet u t-tluq tar-rabta tal-katamaran lejn Sqallija sabiex iżommu għajnejhom fuq in-negozju tad-droga tagħhom.

Minn eżaminazzjoni ulterjuri tal-atti rriżulta li Robert Agius stess kien talab lill-Ispettur Kevin Pulis mill-Iskwadra tad-Droga biex jixhed fil-kumpilazzjoni tal-provi, minħabba l-involviment tiegħu fl-investigazzjoni ta’ każ ta’ traffikar fil-konfront ta’ Agius, li fih Agius finalment ġie lliberat.

L-ispettur kien ikkonferma li Agius kien dejjem ġab ruħu tajjeb waqt li kien fuq garanzija. Madankollu, l-ispettur kien xehed ukoll għall-fatt li Agius qabel kien osservat jivvjaġġa barra minn Malta kull xahar. Dan il-fatt jindika li r-raġel kellu kuntatti qawwija barra minn Malta, skont il-prosekutur.

L-Imħallef mistenni joħroġ digriet dwar it-talba għal libertà proviżorja mill-awli.

L-avukati Alfred Bugeja, Rene Darmanin u Ishmael Psaila qed jassistu lil Agius.

More in Qrati u Pulizija