L-imħallef tiċħad il-kawża ta' Vince Muscat fejn qal li għaddeja 'konfoffa' biex ma jtuhx proklama

L-imħallef jinsisti li 'm'hemmx bżonn ta' maħfra Presidenzjali' biex Muscat jixhed

L-Imħallef ċaħad kawża li tressqet sentejn ilu mill-uniku raġel li nżamm il-ħabs għall-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Vince Muscat. Fiha Muscat sostna li għaddeja konfoffa biex jiġu protetti “l-interessi moħbija” ta’ partijiet terzi, fosthom politiċi, billi jiġu rrifjutati bosta mit-talbiet tiegħu ta’ maħfra. L-Imħallef ordnalu wkoll ibati l-ispejjeż tal-kawża.

Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, ippreseduta mis-Surmast Imħallef Francesco Depasquale dalgħodu tat sentenza, fil-kawża li kienet tressqet lura f’Settembru 2020 minn Muscat kontra l-Prim Ministru, il-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, l-Istat. Avukat u l-Ministru tal-Ġustizzja.

Fir-rikors tiegħu quddiem il-Qorti, Muscat kien sostna li ta lill-pulizija numru sostanzjali ta' informazzjoni, li tidentifika “nisġa ta’ diversi individwi, prominenti u mhux, involuti fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u reati oħra minn persuni li kienu għadhom ma ġewx akkużati s'issa u li twassal għall-verità kollha fir-riżoluzzjoni ta’ dawn id-diversi każijiet.”

Huwa qal illi l-informazzjoni kienet ingħatat matul diversi laqgħat f'Jannar 2020. Madankollu, Muscat sostna, matul ix-xhur bejn Frar u Settembru 2020, l-ispetturi tal-pulizija li qed jinvestigaw il-qtil ta’ Caruana Galizia kienu “jagħmlu skużi” biex ma jerġgħux jiltaqgħu miegħu biex jikkonkludu r-rapport tagħhom dwar din l-informazzjoni.

Skont hu l-kawża ta’ din it-tattika ta’ dewmien kienet jew għax l-investigaturi ma kinux qed jitħallew jaħdmu minħabba biżgħat u theddid jew għax kienu qed jinżammu lura għax il-“verità kollha tista’ taffettwa l-istabbiltà tal-amministrazzjoni attwali tal-Gvern u konsegwentement, qed jipproteġu xi individwu jew individwi fil-ħabi tal-azzjonijiet tagħhom.” 

L-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija kienu ppreżentaw ir-risposti tagħhom għar-rikors, billi argumentaw li t-talba kienet effettivament waħda għal reviżjoni ġudizzjarja tal-għoti jew le ta’ maħfra presidenzjali, kwistjoni regolata mill-Kostituzzjoni, li tgħid li l-pariri relatati ma’ azzjonijiet meħuda mill-President ta’ Malta ma kienet soġġetta għal skrutinju minn ebda Qorti.

Fid-9 ta’ Ottubru 2020, il-Prim Ministru kien ippreżenta wkoll risposta, fejn argumenta li ma kienx konvenut leġittimu fil-proċeduri u talab li ma jkunx addattat. Fid-19 ta’ Frar 2021 Vince Muscat kien talab lill-qorti biex tħallih jixhed fis-seduta li jmiss fl-24, bil-bibien magħluqa, u talab ukoll li x-xhieda tiegħu tiġi rreġistrata elettronikament. Dawn it-talbiet kienu ġew milqugħa iżda meta s-seduta bdiet fl-24 ta’ Frar, il-Qorti kienet ġiet infurmata mid-difiża li l-ġurnata ta’ qabel, Muscat kien wieġeb ħati fil-Qorti Kriminali tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u kien ingħata maħfra fuq is-sehem tiegħu fil-qtil ta’ Carmel Chircop.

More in Qrati u Pulizija