L-AD trid referendum dwar ir-riforma kostituzzjonali

Delagazzjoni tal-Alternattiva Demokratika bi żjara ta' kortesija lill-President tar-Repubblika George Vella

Delegazzjoni ta’ Alternattiva Demokratika immexxija minn Carmel Cacopardo, Chairperson, u komposta ukoll mid-Deputat Chairperson Mario Mallia, s-Segretarju Ġenerali Ralph Cassar kif ukoll il-membri tal-Eżekuttiv, Donal Kelly u Mina Tolu, għamlet żjara ta’ kortesija lill-President tar-Repubblika George Vella fil-Palazz ta’ San Anton f'Ħ’Attard.

F’din il-laqgħa Carmel Cacopardo għadda lill-President tar-Repubblika kopja ta’ dokument bil-proposti ta’ Alternattiva Demokratika dwar ir-riforma kostituzzjonali li għandha tissejjaħ fil-futur qarib.

Id-dokument ta’ Alternattiva Demokratika fih 31 proposta.

 • Il-proposti ewlenin ta’ Alternattiva Demokratika huma dwar:
 •  It-tisħiħ tad-demokrazija parlamentari;
 •  Ir-riforma tas-sistema elettorali f’waħda iktar rappreżentattiva;
 •  Il-ħatra u r-responsabbilitajiet tal-President tar-Repubblika;
 • Il-korpi kostituzzjonali f’sintonija mal-Parlament;
 • Is-servizz pubbliku, inkluż il-kontroll fuq il-ħatriet politiċi (positions of trust);
 • Is-saltna tad-dritt;
 • Ir-reliġjon fil-Kostituzzjoni;
 • Ix-Xandir;
 • Is-sussidjarjetà;
 • Il-ħatra tal-ġudikatura;
 • Id-drittijiet diġitali;
 • L-Ombudsman u l-Awditur Ġenerali – tisħiħ tal-karigi;
 • L-introduzzjoni ta’ referendum propożittiv;  Il-linji gwida tal-kostituzzjoni: kuxjenza li tagħti direzzjoni.

Alternattiva Demokratika jidhrilha li fl-aħħar il-Kostituzzjoni li jkun hemm qbil dwarha għandha tkun sottomessa għal approvazzjoni popolari permezz ta’ referendum.

 

More in Politika