Childcare ieħor ġdid b'xejn f'Santa Venera fl-iskema tal-gvern

iċ-ċentru ser ikun miftuh sas-7.30pm sabiex jigu akkomodati dawk il-ġenituri kollha li jaħdmu sas-7pm.

Id-domanda għal Child Cares f’Malta qegħda tiżdied. Il-ġenituri dejjem lesti li jinvestu fl-aqwa edukazzjoni għal uliedhom u jagħżlu l-aħjar għat-tfal tagħhom.

La Bacchetta Magica Child Care Centre Malta, huwa ċentru ġdid li ser jiftaħ il-bibien tiegħu fit-28 ta’ Settembru  li gej ġewwa St Venera fejn joffri l-aqwa servizz ta’ child care għal tfal bejn tlett xhur u tlett snin.  Iċ-ċentru huwa armat bl -isbaħ għamara għat-tfal f’dinja ta’ kuluri u fantażija maġika liema bħala li huma fattur importanti ħafna għat-tfal ta’ dawn l-etajiet.

Ħafna ġenituri diġà għarfu l-importanza ta’ l-early childhood eduction li skond ħafna studji tagħti vantaġġ kbir lit-tfal qabel ma jibdew l-iskola obbligatorja.

La Bacchetta Magica Child Care Centre Malta, barra li ser toffri l-aqwa servizz ta’ edukazzjoni ser toffri ukoll serħan tal-moħħ lill-ġenituri. Il-prijorita ta’ ċentru bħal dan hu li jassikuraw lill-ġenituri li, waqt li huma qed jaħdmu biex jipprovdu għal uliedhom, uliedhom qed jitgħallmu, jedukaw ruħhom u jiġu mħarsa f’atmosfera professjonali mimlija mħabba u serenità.

It-tfal minn età daqshekk bikrija jitgħallmu ħafna u jiżvillupaw is-sensi tagħhom waqt li jkunu qegħdin jilgħabu u jissoċjalizzaw ma’ tfal ta’ tamparhom. Il-ħaddiema ġewwa dan iċ-ċentru huma nies professjonali fejn jafu jgħarfu l-karattru ta’ kull tifel u tifla li jkollhom biex joħorġu l-aqwa potenzjal possibli.

Aspett importanti ħafna ġo dan iċ-ċentru hu li huwa kbir u mqassam b’tali mod li t-tfal ma jkunux maqsumin ġo klassijiet li forsi mdorrijin naraw. L-ispazji provduti f’dan iċ-ċentru huma mqassma apposta sabiex il-membri żgħar tagħna jħossuhom iktar liberi biex jesperimentaw u jiksbu l-aħjar esperjenzi tagħhom mit-tagħlim. Tagħlim li se jkun provdut lilhom f’forma ta’ logħob b’apparat addatat u modern.

Wara rispons qawwi li kien hemm, ic-centru ser ikun miftuh sas-7.30pm sabiex jigu akkomodati dawk il-genituri kollha li jahdmu sas-7pm.

Aktar dettalji dwar La Bacchetta Magica Child Care Centre Malta jistghu jinkisbu minn fuq il-pagna ta’ facebook ‘La Baccehtta Magica Malta’, jew fuq 7980 4769 / 7921 4123.

La Bacchetta Magica Child Care Centre Malta tifforma parti mill-iskema tal-gvern għal servizz ta child care bxejn.

 

More in Kummer?jali