Il-'Liġi ta’ Daphne' tirċievi s-sapport tal-Parlament Ewropew

Malta, bħall-istati membri kollha tal-UE, għandha sentejn biex timplimenta l-liġi, jiġifieri sal-2026

Ritratt - Mediatoday/James Bianchi
Ritratt - Mediatoday/James Bianchi

Il-Parlament Ewropew ivvota favur direttiva proposta magħrufa bħala l-Liġi ta’ Daphne li se tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem tal-ġurnalisti u l-attivisti minn proċedimenti ċivili abbużivi (SLAPPs).

87.5% tal-MEPs, inklużi s-sitt MEPs Maltin, ivvutaw favur id-Direttiva.

47 MPE, prinċipalment mill-membri tal-lemin estrem u mhux allinjati, jivvutaw kontra filwaqt li 31 oħra astjenew.

Id-Direttiva tippermetti lill-imħallfin jidentifikaw SLAPPs u jordnaw it-tkeċċija bikrija tagħhom, filwaqt li teħles lill-ġurnalisti jew attivisti fil-mira ta' tali proċedimenti mill-ħtieġa li jiddefendu t-talba miġjuba kontrihom b'mala fede bl-iskop uniku li fastidju.

Malta, bħall-istati membri kollha tal-UE, għandha sentejn biex timplimenta l-liġi, jiġifieri sal-2026.

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, li bħala MEP kienet ġiet fdata bit-tfassil tar-rapport ta’ inizjattiva proprja li ġie ppreżentat lill-Kummissjoni Ewropea fl-2021, qalet li hija kburija li l-MEPs kellhom direttiva qawwija kontra l-iSLAPP.

“Qabel il-qtil tagħha, Daphne Caruana Galizia kienet qed tiffaċċja aktar minn 40 kawża. Kienet fil-mira għax kienet theddida. Wegħedna din il-liġi lill-familja tagħha, lill-ġenituri tagħha u lil ħutha. Ħdimna ħafna għaliha. Illum irrid nirringrazzja lil dawk kollha li kienu parti minn dan il-vjaġġ: ulied Daphne Caruana Galizia, avukati u esperti, ġurnalisti, organizzazzjonijiet tal-libertà tal-midja, lis-soċjetà ċivili u fl-aħħar mill-aħħar, MPE li appoġġjaw il-kawża tagħna mill-bidu nett. Daphne, Rose, dan għalik.”

Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata f’Malta fis-16 ta’ Ottubru, 2017. L-allegat Yorgen Fenech għad irid jgħaddi minn ġurija.

L-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa, l-ewwel MEP li appella għad-direttiva kmieni fl-2018, appella lill-gvern Malti biex ma jdewwemx it-traspożizzjoni. "Filwaqt li niġġieldu għal liġijiet u protezzjoni aktar b'saħħithom, l-aħħar nett gvern antagonistiku għal-libertà tal-istampa huwa ta' ħsara għad-demokrazija tagħna."

Flimkien mad-Direttiva, il-Kummissjoni ħarġet ukoll Rakkomandazzjoni li tagħmilha ċara li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva għandhom jiġu applikati wkoll għal każijiet purament domestiċi.

Wara l-vot fil-plenarja, l-MEP ewlieni Tiemo Wölken (S&D, il-Ġermanja) qal: “Il-kawżi SLAPP huma theddida għall-istat tad-dritt u jimminaw serjament id-drittijiet fundamentali għal-libertà tal-espressjoni, l-informazzjoni u l-assoċjazzjoni. Huma forma ta' fastidju legali u abbuż tas-sistema tal-ġustizzja, li dejjem aktar jintużaw minn individwi u organizzazzjonijiet b'saħħithom biex jevitaw l-iskrutinju pubbliku. Il-qrati tagħna m'għandhomx jiġu abbużati hekk għal gwadann personali. Din id-direttiva se tgħin fil-ġlieda kontra l-SLAPPs, billi twaqqaf lin-nies milli jużaw il-qrati biex jintimidaw u jiskoraġġixxu ġurnalisti u attivisti milli jagħmlu l-informazzjoni pubblika u jinfurzaw tip ta’ awtoċensura.”

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024