Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew jilħqu ftehim dwar id-direttiva kontra l-SLAPP

Il-liġi l-ġdida se tfittex li tipproteġi individwi li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta’ interess pubbliku, bħal drittijiet bażiċi, azzjonijiet ta’ uffiċjali pubbliċi, jew allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni

Kmieni l-Ħamis filgħodu, intlaħaq ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew dwar regolament ġdid b’saħħtu kontra l-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Dan ir-regolament għandu l-għan li jipproteġi lill-attivisti, lill-ġurnalisti, u lill-avukati tad-drittijiet tal-bniedem minn kawżi intimidanti maħsuba biex isikkithom, u d-direttiva ngħatat l-isem tal-ġurnalista maqtula, Daphne Caruana Galizia. Id-direttiva kienet approvata b'mod kbir mill-MPE fis-sajf li għadda.

Il-liġi l-ġdida tfittex li tipproteġi individwi li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta’ interess pubbliku, bħal drittijiet bażiċi, azzjonijiet ta’ uffiċjali pubbliċi, jew allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni. Ir-regolamenti se jkunu applikabbli fi proċedimenti transkonfinali meta l-attur, il-konvenut, u l-qorti ma jkunux jinsabu fl-istess nazzjon.

L-intenzjoni hija li jiġu evitati azzjonijiet legali li għandhom l-għan li jintimidaw permezz tat-theddida ta' konsegwenzi legali severi.

Ursula von der Leyen, President tal-Kummissjoni Ewropea, iddikjarat li l-ftehim se "jipproteġi lil dawk li jippruvaw jiżvelaw veritajiet inkonvenjenti."

Aktar tard il-Ħamis, il-Kummissjoni Ewropea esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-ftehim proviżorju. Il-Kummissjoni nnutat li d-direttiva timmarka l-ewwel strument legali Ewropew immirat lejn is-SLAPP, li joffri protezzjoni lill-ġurnalisti u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fost partijiet oħra.

Il-korp tal-Unjoni Ewropea stqarr li dan il-pass sinifikanti jiġi bi tweġiba għall-promozzjoni tas-soċjetà ċivili, partikolarment wara l-qtil tal-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia. Id-direttiva hija lesta li tkun għodda kruċjali fil-prevenzjoni tal-abbuż ta' azzjonijiet legali biex joħonqu l-parteċipazzjoni pubblika u l-espressjoni ħielsa.

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024