Il-Parlament Ewropew b'mozzjoni biex il-Kummissjoni 'ġġib fi tmiemha' l-industrija tal-pornografija

Mozzjoni minn tliet Kumitati telenka diversi proposti dwar l-vjolenza onlajn, fosthom il-pornografija, li tgħid illi hija riżultat ta' traffikar u abbuż fuq nisa u tfal...

Tliet Kumitati tal-Parlament Ewropew qed jappellaw sabiex il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri "jwaqqfu l-industrija tal-pornografija mibnija fuq l-ittraffikar tas-sess, l-istupru  u abbuż fuq tfal u nisa." Dawn il-Kumitati qed jappellaw ukoll li kemm jista' jkun isiru kampanji edukattivi u li jqajmu kuxjenza li jkunu indirizzati kemm għas-subien anke għall-irġiel hekk kif ir-rapport ta' dawn il-kumitati jfakkar li f'ħafna każi l-aggressuri ta' vjolenza onlajn ikunu irġiel. 

Dawn il-Kumitati - Tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern u tad-Drittijiet tan-Nisa u Ugwaljanza - ħadmu fuq mozzjoni b'rakkomandazzjonjiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru, bil-mozzjoni tappella sabiex madwar l-Ewropa aktar nisa jkollhom aċċess għall-industrija tal-ICT biex b'hekk tkun indirizzata d-differenza bejn il-ġeneri f'dan is-settur, speċjalment f'dak li jirrigwarda Intelliġenza Artifiċjali. 

Fost il-proposti hemm ukoll dik dwar il-bżonn li madwar l-UE kollha jkun hemm definizzjoni komuni ta' x'inhi vjolenza ċibernatika, għaliex il-mozzjoni tgħid li n-nuqqas ta' din id-definizzjoni komuni qed twassal għal differenzi fil-mod kif tkun indirizzata din ir-realtà. B'hekk ikun hemm diskrepanzi kbar fil-protezzjoni, appoġġ u kumpens lill-vittmi. 

Qed jipproponu wkoll illi l-vjolenza ċibernatika tkun inkluża bħala waħda mill-modi ta' kif ordni minn Qorti tinkiser - simili għal kif tinkiser billi, per eżempju l-aggressur jersaq qrib il-vittma. 

"Hemm bżonn ukoll illi jkun hemm programmi komprensivi edukazzjonali u ta' trattament bil-għan li l-aggressuri ma jerġgħux iwettqu reati simili," tgħid il-mozzjoni li tisħaq ukoll li hemm bżonn illi jiġi regolat is-software li jwettaq moniteraġġ bil-għan li jinħolqu salvagwardji mill-abbuż. Minkejja dan, il-mozzjoni tappella lill-Kummissjoni twaqqaf kumpanija tas-sorveljanza milli tirriklama lilha nnifisha  jekk tissorvelja mingħajr ma tgħid li qed tagħmel dan lil min qed juża s-servizz. 

L-MEPs qed jisħqu li għandu jiġi mfassal Kodiċi ta' Prattika għal pjattaformi onlajn, filwaqt li qed jappellaw biex is-soċjetà ċivili tipparteċipa fl-evalwazzjoni u r-reviżjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta kontra l-Lingwaġġ ta' Mibgħeda. 

Finalment il-mozzjoni qed tappella wkoll biex din il-problema reali ħafna fl-Ewropa u fid-dinja (ara kaxxa biċ-ċifri) tkun miġġielda wkoll permezz tal-edukazzjoni li tkisser l-isterjotipi tal-ġeneru, apparti li tul il-mozzjoni qed tkun issottolinejata l-importanza tal-għajnuna lill-vittma. Fil-fatt qed tiġi proposta helpline komuni madwar l-UE kollha bħala punt ta' kuntatt għall-vittmi, filwaqt li jinħoloq direttorju għas-servizzi kollha li tista' tuża persuna li tkun għaddejja minn abbuż.

U x'inhu meqjus reat ta' vjolenza ċibernatika?

Qed nitkellmu dwar vjolenza ċibernatika, imma tajjeb nifhmu din il-mozzjoni kif qegħda tikklassifika dan it-tip ta' reat, biex inti li qed taqra dan l-artiklu tifhem aħjar jekk intix vittma jew inkella biex tkun attent x'tagħmel u ma tagħmilx onlajn għax jaf tkun qed tabbuża!

Mela l-Parlament Ewropew qed iqis l-ewwelnett il-fastidju ċibernatiku bħala eżempju - u dan jinkludi ibbulljar jew inkella li tirċievi materjal sesswali mingħajr ma titlob għalih. Imbagħad hemm cyber-stalking - li ssegwi lil xi ħadd b'mod kontinwu, li tikser il-privatezzza ta' ħaddieħor billi taċċessa, ixxerred u timmanipula dejta jew immaġini ta' persuna oħra. Li tissorvelja persuna u tispija fuqha permezz tal-midja soċjali, li thedded, li tgħaddi kummenti ta' mibgħeda inkluż kliem ta' abbuż lil mara li ma taċċettax l-avvanzi sesswali tiegħek kif ukoll li tħeġġeġ persuna tagħmel suwiċidju. 

L-abbuż onlajn fi ftit numri!

1. Skont is-sondaġġ LGBTIQ Survey II 10% tal-persuni LGBTIQ madwar l-UE kienu ffastidjati onlajn

2. Dan il-persentaġġ jitla' għal 16% fost persuni trans u 15% fost persuni bejn 13 u 18-il sena li huma LGBTIQ

3. Bejn 4% u 7% tan-nisa fl-UE jgħidu li kienu ffastidjati matul is-sena l-oħra

4. 52% tan-nisa esperjenzaw abbuż onlajn imqar darba f'ħajjithom

5. 12.5% tal-ibbuljar fl-iskejjel fil-fatt isir onlajn

6. 33% tan-nisa madwar id-dinja  - skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa - iffaċċjaw abbuż mis-sieħeb tagħhom stess

7. 15-il pajjiż fl-UE għadhom ma jinkludux l-identità tal-ġeneru fil-Lingwaġġ tal-Mibgħeda

8. Il-vjolenza ċibernatika tiswa' bejn €49 u €89 biljun skont studju tal-EPRS, il-biċċa l-kbira telf fi kwalità tal-ħajja

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej