Trump skwalifikat mill-votazzjoni tal-2024

Is-sentenza titlob għall-esklużjoni ta’ Trump mill-votazzjoni primarja Repubblikana, mhux l-elezzjoni ġenerali, iżda appell lill-Qorti Suprema jista’ jġiegħel lill-50 stat jsegwu l-istess pass

L-ogħla qorti ta’ Colorado ddeċidiet nhar it-Tlieta li l-eks President Donald J. Trump huwa skwalifikat milli jerġa’ jokkupa l-kariga, minħabba li kien involut f’insurrezzjoni bl-azzjonijiet tiegħu li wasslu għal ruxmata nies fil-Capitol fis-6 ta’ Jannar.

Il-Qorti Suprema ta’ Colorado kienet l-ewwel fin-nazzjon li sabet li t-Taqsima 3 tal-14-il Emenda - li tiskwalifika lin-nies li jidħlu f'insurrezzjoni kontra l-Kostituzzjoni wara li ħadu ġurament - tapplika għal Trump.

Id-deċiżjoni tordna lis-segretarju tal-istat ta’ Colorado biex jeskludi l-isem ta’ Trump mill-votazzjoni primarja Repubblikana tal-istat. Din, però, ma tindirizzax l-elezzjoni ġenerali.

Il-kampanja ta’ Trump qalet immedjatament li kienet se tappella d-deċiżjoni quddiem il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti. Jekk Trump jappella qabel dakinhar, is-sostenn se jkompli sakemm il-Qorti Suprema tiddeċiedi.

U filwaqt li s-sentenza tapplika biss għal stat wieħed, din tista’ kollox ħlief iġiegħel lill-ogħla qorti tan-nazzjon tiddeċiedi l-mistoqsija għall-50 stat. 

Jekk l-imħallfin jieħdu l-każ, se jingħaqdu ma’ munzell ta’ kwistjonijiet oħra relatati ma’ Trump li qablu jew li x’aktarx jiddeċiedu, inkluż jekk huwiex immuni minn prosekuzzjoni kriminali għal azzjonijiet li ħa fil-kariga u l-ambitu ta’ akkuża ta’ ostruzzjoni li huwa ċentrali għall-każ federali tiegħu tas-6 ta’ Jannar.

Il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti għandha maġġoranza konservattiva ta’ 6 sa 3, bi tliet imħallfin maħtura minn Trump innifsu, u diġà tinsab taħt pressjoni politika u skrutinju straordinarji kemm għad-deċiżjonijiet tagħha kif ukoll għall-etika tal-imħallfin. 

Il-qorti ta’ Colorado affermat ukoll is-sejba ta’ imħallef tad-distrett ta’ Denver ix-xahar li għadda, tafferma li l-azzjonijiet ta’ Trump qabel u fis-6 ta’ Jannar 2021 kienu jikkostitwixxu involviment f’insurrezzjoni, u li l-qrati kellhom l-awtorità li jinfurzaw it-Taqsima 3 kontra persuna li l-Kungress ma kienx ħatar speċifikament.

L-Imħallef Sarah B. Wallace f’Colorado ddeċidiet li t-Taqsima 3 ma ssemmix il-presidenza, għalhekk ħasbet li ma tinkludihiex. Il-Qorti Suprema ta’ Colorado ma qablitx, u qalet li l-presidenza hija ovvja “Jidher probabbli li l-presidenza mhix inkluża speċifikament minħabba li hija tant evidenti”.

Il-kampanja ta’ Trump iddenunzjat is-sentenza, billi saħqet li l-imħallfin huma skema ta’ grupp xellugi maħtura mid-Demokratiċi kollha. Il-kampanja elettorali sostniet ukoll li billi jitneħħa isem Trump mill-voti, il-votanti ta’ Colorado se jkunu qed jiġu mċaħħda mid-drittijiet li jivvutaw għall-kandidat tal-għażla tagħhom. 

Kawżi simili f'Minnesota u New Hampshire ġew miċħuda għal raġunijiet proċedurali.

More in Barranin