Qorti tal-UE tannulla l-Approvazzjoni ta' Għajnuna mill-Istat lil-linji tal-ajru Franċiżi

Il-Qorti Ewropea annulat l-approvazzjoni tal-Kummisjoni Ewropea biex il-linji tal-ajru ta' Air France-KLM u Société Air France jingħataw għajnuna finanzjarja mill-istat Franċiż

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJEU) annullat żewġ deċiżjonijiet li jissanzjonaw l-għajnuna mill-istat għal-linji tal-ajru Franċiżi matul il-pandemija tal-COVID-19.

Is-sentenzi, mogħtija mit-Tmien Awla, waslu wara li Ryanair u Malta Air ikkontestaw l-approvazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dawn il-linji tal-ajru, appoġġjati mill-Ġermanja, Franza, u n-netherlands, ikkontestaw l-għajnuna mogħtija lill-Air France-KLM u lil Société Air France.

L-azzjoni, ippreżentata taħt l-Artikolu 230 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, iddubita l-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni.

Il-Qorti enfasizzat li meta jqum tħassib dwar l-effetti tal-kompetizzjoni minn għajnuna mill-istat akkumulata fi ħdan grupp korporattiv, il-Kummissjoni trid teżerċita skrutinju akbar fil-konnessjonijiet fost kumpaniji affiljati.

Il-każijiet iffukaw fuq l-għajnuna ta’ Franza lill-Air France matul il-pandemija, li jinvolvu garanzija ta’ self mill-Istat ta’ 90 % għal self ta’ €4 biljun u self ta’ azzjonisti ta’ €3 biljun. Il-Kummissjoni sostniet li Air France kienet l-uniku benefiċċjarju, esklużi kumpaniji oħra fi ħdan il-grupp Air France-KLM.

Madankollu, f'Marzu 2021, Franza nnotifikat lill-Kummissjoni b'rikapitalizzazzjoni ta' EUR 4 biljun għall-Air France-KLM u l-Air France. Minkejja l-fehma tal-Kummissjoni li l-Air France biss ibbenefikat, Ryanair u Malta Air sostnew li l-għajnuna eskludiet b'mod żbaljat entitajiet fi ħdan il-grupp Air France-KLM.

Il-CJEU ddeċidiet favur il-linji tal-ajru rikorrenti, u annullat id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Il-Qorti enfasizzat l-interkonnettività bejn il-kumpaniji Air France-KLM u l-qafas tal-għajnuna, u indikat il-potenzjal għal benefiċċji indiretti.

More in Barranin