President tal-GRECO: “Ir-reati ambjentali, jiddependu fuq prattiki korrotti bħat-tixħim”

Viċin il-jum internazzjonali kontra l-koruzzjoni, Marin Mrčela, President ta’ GRECO qed jħeġġeġ għal aktar trasparenza fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet

“Ir-reati ambjentali, ħafna drabi xprunati minn qligħ illegali, jiddependu fuq prattiki korrotti bħat-tixħim, influwenza żejda fuq uffiċjali, politiċi, u infurzar tal-liġi, li jqajmu tħassib ukoll fuq il-korruzzjoni tas-settur privat.”

Saħaq dan Marin Mrčela, President tal-Grupp tal-Istati kontra l-Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa (GRECO).

Il-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni (GRECO) huwa korp tal-Kunsill tal-Ewropa li jagħmel ħiltu biex isaħħaħ il-kapaċitajiet kontra l-korruzzjoni tal-membri tiegħu billi jassigura l-konformità mal-istandards stabbiliti. Il-GRECO iservi bħala katalist għal riformi leġiżlattivi, istituzzjonali u prattiċi importanti fil-politiki kontra l-korruzzjoni madwar id-dinja.

Filwaqt li Mrčela enfasizza r-rabta allarmanti bejn il-korruzzjoni u r-reati ambjentali, Mrčela qal li dawn ir-reati, immexxija mill-attrazzjoni ta’ qligħ finanzjarju illegali, ħafna drabi jirnexxu fuq prattiki korrotti.

Il-firxa ta' reati ambjentali tinkludi forestrija u sajd illegali, kummerċ ta' annimali selvaġġi, minjieri, trasport ta' skart perikoluż u rimi. Il-konsegwenzi ta’ dawn l-attivitajiet illegali huma koroh, li jirriżultaw fi ħsara irreparabbli lir-riżorsi naturali u lid-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini għal ambjent xieraq.

Mrčela sostna li l-korruzzjoni jaġixxi bħala katalist għal reati ambjentali. Huwa qed jħeġġeġ għal aktar trasparenza fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet relatati mal-użu tar-riżorsi ambjentali, il-ħruġ tal-permessi, iċ-ċertifikazzjonijiet, u l-infurzar.

Biex tiġ kkontrobilanċja l-isfruttament tad-drittijiet tat-tniġġis, huwa sejjaħ għal regolamentazzjoni stretti u viġilanza akbar kontra abbużi potenzjali f'dawn l-oqfsa. Hekk kif id-dinja tinvesti ħafna fit-tranżizzjoni ekoloġika, il-miżuri għall-prevenzjoni tal-korruzzjoni ġew enfasizzati bħala komponenti kruċjali.

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-GRECO, imfassla għall-istati membri, jestendu għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni relatata mal-ambjent, favur regolamentazzjoni komprensiva tal-lobbying, akkwist pubbliku, proċeduri ta’ permessi, u protezzjoni robusta għall-informaturi. Mrčela saħqet li l-iżgurar tat-trasparenza fil-proċess leġiżlattiv, inklużi l-konsultazzjoni pubblika u l-aċċess għall-informazzjoni, huwa ta’ importanza kbira biex jiġi evitat l-abbuż.

Mrčela ħeġġeġ lill-gvernijiet madwar id-dinja biex jipprijoritizzaw il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ambjentali.

More in Barranin