'Li nkunu żgħar fid-daqs ma jfissirx li għandna nagħmlu inqas'- PM Abela fil-COP28

Waqt l-indirizz tiegħu fil-COP28, konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima f’Dubaj, Il-PM Abela sejjaħ għal azzjoni ambizzjuża u sforzi kolletivi globali biex jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima

Il-PM Abela waqt il-COP28 f'Dubaj
Il-PM Abela waqt il-COP28 f'Dubaj

“Li nkunu żgħar fid-daqs ma jfissirx li għandna nagħmlu inqas,” saħaq il-Prim Ministru Abela, filwaqt li enfasizza l-impenn ta’ Malta għal azzjoni proattiva favur il-klima.

Filwaqt li enfasizza li d-daqs ta’ nazzjon m’għandux jillimita d-dedikazzjoni tiegħu għall-amministrazzjoni ambjentali, Abela enfasizza l-passi sinifikanti ta’ Malta fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-trawwim ta’ inizjattivi sostenibbli.

“Qed naħdmu bla heda,” sostna Abela, filwaqt li enfasizza d-determinazzjoni ta’ Malta li tagħmel impatt fuq ix-xena globali.

Filwaqt li ddikjara l-kisba ta’ Malta li jkollha l-inqas emissjonijiet gross per capita fost l-istati membri tal-UE, Abela għafas fuq l-importanza li ma niefqux nofs triq u minflok inkomplu nżidu miri ambizzjużi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. “Irridu nkunu aktar ambizzjużi u nagħmlu aktar,” sostna Abela waqt li sejjaħ għal spinta kollettiva lejn inizjattivi u proġetti akbar.

Abela semma' kisbiet sinifikanti li saru f’Malta, inkluż tnaqqis notevoli ta’ 60% fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur tal-enerġija. Huwa rrimarka wkoll iż-żieda sinifikanti tal-pajjiż fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, minn 10 MW fl-2012 għal 230 MW fl-2021.

“Għandna bżonn nagħmlu proġetti aktar ambizzjużi,” ħeġġeġ Abela, filwaqt li rrikonoxxa li l-isfidi jservu ta’ katalisti li jimbuttaw il-konfini lejn soluzzjonijiet sostenibbli. Huwa faħħar l-importanza tal-ewwel valutazzjoni globali fil-COP28, u esprima ottimiżmu li din se twitti t-triq għall-bidliet sistemiċi meħtieġa biex jintlaħqu miri klimatiċi ambizzjużi.

Abela appella għar-rikonoxximent globali rigward iż-żieda fil-livell tal-baħar u saħaq li dan huwa ta’ theddida għas-sigurtà. “L-ebda stat m’għandu jitlef l-ebda drittijiet minħabba żieda fil-livell tal-baħar,” saħaq Abela.

Barra minn hekk, Abela tenna r-rwol ta’ tmexxija ta’ Malta biex tappoġġja r-rabta bejn it-tibdil fil-klima u s-saħħa, u enfasizza l-ħtieġa kritika li din tingħata prijorità għall-benessri tal-komunitajiet globali.

Fl-għeluq, il-Prim Ministru ħeġġeġ l-għaqda u l-kollaborazzjoni, "Ejja ningħaqdu u ngħinu lill-umanità treġġa' lura din it-theddida eżistenzjali." Huwa kkonkluda billi estenda l-awguri lill-UAE fil-jum nazzjonali tagħhom, u enfasizza l-importanza taċ-ċelebrazzjoni kollettiva u l-kooperazzjoni fl-indirizzar tal-isfida urġenti tat-tibdil fil-klima.

More in Barranin