Imut id-diplomatiku Amerikan, Henry Kissinger ta' 100 sena

L-eks Segretarju tal-Istat Amerikan imut fl-età ta’ 100 sena fid-dar tiegħu f’Connecticut; Ma ngħatat l-ebda kawża tal-mewt

Henry Kissinger, li serva bħala l-aqwa diplomatiku u konsulent tas-sigurtà nazzjonali tal-Amerika matul il-Gwerra Bierda, miet fl-età ta’ 100 sena.

Il-mewt tiegħu tħabbret mill-kumpanija tiegħu ta’ konsulenza dwar il-politika nhar l-Erbgħa filgħaxija.

Ma ngħatat l-ebda kawża tal-mewt.

Kissinger kellu rwol ċentrali fit-tiswir tal-politika barranija tal-Amerika matul l-aħħar nofs tas-seklu 20.

Fl-1969, il-President Richard Nixon ħatar lil Kissinger bħala Konsulent għas-Sigurtà Nazzjonali, u aktar tard, sar is-56 Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti.

Huwa sar magħruf għall-approċċ tiegħu ta '"realiżmu" għar-relazzjonijiet barranin, li jsegwi politika ta' distenzjoni biex itaffi t-tensjonijiet bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika.

Iżda Kissinger huwa figura diviżiva fl-istorja politika tal-Amerika. Il-partitarji tiegħu faħħruh għar-"realpolitik" tiegħu, u ingħata Premju Nobel għall-Paċi prematur fl-1973 għax innegozja l-irtirar militari Amerikan mill-Vjetnam t'Isfel. Huwa ngħata l-premju flimkien ma' Le Duc Tho tal-Vjetnam ta' Fuq, iżda huwa rrifjuta li jaċċetta, u kkwota li l-paċi kienet għadha ma ġietx stabbilita.

Iżda l-kritiċi tiegħu skrutinizzaw l-involviment tiegħu f’operazzjonijiet moħbija tal-Istati Uniti, b’mod partikolari fiċ-Ċili, fejn il-gvern xellugi ta’ Salvador Allende tkeċċa b’kolp ta’ stat imdemmi li l-Amerika tat l-appoġġ taċitu tagħha.

Anki x-xogħol tiegħu fil-Vjetnam, minkejja li qalgħulu Premju Nobel għall-Paċi, mhux mingħajr skrutinju. Tabilħaqq, Kissinger innegozja mal-Vjetnam ta’ Fuq filwaqt li ftiehem ma’ Nixon biex iwettaq kampanji ta’ bumbardament fuq il-Kambodja sabiex iċaħħad lill-komunisti mir-riżorsi. Dan wassal għal mill-inqas 50,000 mewta ċivili u għall-gwerra ċivili tal-Kambodja.

Wara li ħalla s-servizz tal-gvern, Kissinger baqa' figura influwenti fir-relazzjonijiet internazzjonali, ta pariri lill-amministrazzjonijiet u kiteb b'mod estensiv dwar il-politika barranija. Il-kotba tiegħu, inklużi "Diplomacy" u "On China," saru qari essenzjali għall-istudjużi u dawk li jfasslu l-politika bl-istess mod.

L-impatt ta’ Henry Kissinger fuq l-affarijiet globali u d-diplomazija huwa jibqa' ttimbrat fuq l-istorja tal-Istati Uniti u d-dinja. 

More in Barranin