Tazza tad-Dinja 2022 | Il-FIFA għandha tikkumpensa lill-familji tal-ħaddiema migranti mejta

Il-Parlament Ewropew jgħid li avvenimenti sportivi internazzjonali m'għandhomx jingħataw lil pajjiżi fejn jiksru d-drittijiet fundamentali u tal-bniedem

Illum, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Qatar. Il-Membri EwroParlamentari (MEP) jenfasizzaw li l-istat tal-Golf rebaħ il-proċess tal-offerti tat-Tazza tad-Dinja tal-FIFA fost allegazzjonijiet kredibbli ta’ tixħim u korruzzjoni. Huma jikkundannaw l-imwiet ta’ eluf ta’ ħaddiema migranti primarjament fis-settur tal-kostruzzjoni li għenu lill-pajjiż iħejji għat-tournament, kif ukoll dawk kollha midruba.

Filwaqt li jiddeskrivu l-korruzzjoni fi ħdan il-FIFA bħala “rampanti, sistematika u b’għeruq fondi”, il-MPE jiddeploraw ukoll li l-proċess tal-għoti tat-Tazza tad-Dinja tal-futbol lill-Qatar fl-2010 ma kienx trasparenti u ma kellux valutazzjoni responsabbli tar-riskju, u jenfasizzaw kif il-FIFA għamlet ħsara serja lill-immaġni u l-integrità tal-futbol globali.

Il-Parlament iħeġġeġ lill-pajjiżi tal-UE, b’mod partikolari dawk b’kampjonati nazzjonali kbar tal-futbol, bħall-Ġermanja, Franza, l-Italja u Spanja, biex jagħmlu pressjoni fuq il-UEFA u l-FIFA biex jirriformaw fundamentalment lill-FIFA. Dan ikun jinkludi l-introduzzjoni ta’ proċeduri demokratiċi u trasparenti fl-għoti tat-Tazza tad-Dinja tal-futbol u l-implimentazzjoni stretta tad-drittijiet tal-bniedem u l-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-pajjiżi ospitanti.

Il-Parlament jemmen li sabiex jiġu protetti l-atleti u l-partitarji u jintemm l-isportswashing, l-avvenimenti sportivi internazzjonali m’għandhomx jingħataw lil pajjiżi fejn jinkisru d-drittijiet fundamentali u tal-bniedem u fejn il-vjolenza sessista sistematika hija prevalenti.

'Il-vittmi kollha tat-tħejjijiet tat-Tazza tad-Dinja għandhom jiġu ikkumpensati'

B’madwar żewġ miljun ċittadin barrani li jirrappreżentaw madwar 94% tal-forza tax-xogħol tal-pajjiż, ir-riżoluzzjoni tilqa’ l-fatt li, skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, il-gvern tal-Qatar diġà ta lura $320 miljun lill-vittmi tal-abbuż tal-pagi permezz tal-hekk imsejjaħ “Fond ta’ Appoġġ u Assigurazzjoni għall-Ħaddiema”. Il-MPE jiddispjaċihom, madankollu, li ħafna ħaddiema fil-Qatar u l-familji tagħhom ġew esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-fond u jappellaw biex il-fond jiġi estiż biex jinkludi lil dawk kollha affettwati minn mindu beda x-xogħol relatat mat-Tazza tad-Dinja tal-FIFA, li jkopri wkoll l-imwiet tal-ħaddiema u abbużi oħra tad-drittijiet tal-bniedem.

Huma jappellaw ukoll lill-FIFA biex tikkontribwixxi għal programm komprensiv ta’ rimedju għall-familji tal-ħaddiema bħala kumpens għall-kundizzjonijiet li ġew soġġetti għalihom.

'Hemm bżonn ta’ investigazzjonijiet sħaħ'

Filwaqt li jirrikonoxxi l-kontribut importanti tal-ħaddiema migranti għall-ekonomija tal-Qatar u t-Tazza tad-Dinja tal-FIFA 2022, il-Parlament iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Qatar biex iwettqu investigazzjonijiet sħaħ dwar l-imwiet ta’ ħaddiema migranti fil-pajjiż u biex jikkumpensaw lill-familji f’każijiet fejn il-ħaddiema mietu bħala riżultat tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Huwa jappoġġja wkoll l-isforzi riċenti tal-Qatar biex itejjeb il-kundizzjonijiet u d-drittijiet tal-ħaddiema, li qajmet il-komunità internazzjonali, iżda jappella għall-implimentazzjoni sħiħa tar-riformi adottati.

Il-MEPs jiddeploraw l-abbuż imwettaq mill-awtoritajiet tal-pajjiż fuq il-komunità LGBTQ+. Dan jinkludi l-użu ta’ liġijiet domestiċi li jippermettu li persuni LGBTQ+ jinżammu proviżorjament mingħajr akkuża jew proċess għal massimu ta’ sitt xhur. Ir-riżoluzzjoni tħeġġeġ ukoll lill-Qatar biex isaħħaħ il-miżuri tal-ugwaljanza bejn is-sessi, inkluż l-abolizzjoni tal-liġijiet li għad fdal fir-rigward tat-tutela tan-nisa, filwaqt li jżid l-isforzi biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fis-suq tax-xogħol formali

More in Barranin