Darren Debono u Jeffrey Chetcuti jingħataw il-ħelsien mill-arrest
Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus ...
Il-pazjenti morda bil-Covid-19 jonqsu għal 528; 64 każ ġdid ta' Covid-19
60,096 persuna issa ħadu ż-żewġ dożi tal-vaċċin
Repubblika tgħid li 'minflok fuq l-istudenti, berbqet flus il-poplu fuq il-ħabib tagħha'

L-għaqda Repubblika tistaqsi lil PM Robert Abela x'se jagħmel fuq il-Ministru Justyne Caruana

L-għaqda Repubblika tistaqsi lil PM Robert Abela x'se...

'L-unika skop ta' dan id-dibbattitu mbuttat mill-EPP huwa biex ikompli jitħammeġ isem pajjiżna'

L-MEPs Engerer u Agius Saliba jsostnu li huwa "insensittiv" li l-EPP - b'Metsola u Casa - qed jitolbu li jsir dibattitu bħal dan f'din...

L-MEPs Engerer u Agius Saliba jsostnu li huwa...

'Se nkomplu ngħinu biex festivals bħal Mużika Mużika jitniżżlu fil-kalendarju kulturali'

Il-PM jilqa' lir-rebbieħ tal-festival li sar fl-aħħar tmiem il-ġimgħa, Glen Vella

Il-PM jilqa' lir-rebbieħ tal-festival li sar...

Wara l-protesta f'Ħad Dingli l-Ministru Borg ifakkar li f'sentejn u nofs tħawwlu 50,000 siġra

Il-Ministru Ian Borg jgħid fl-ewwel kwart tal-2021 l-aġenzija Infrasdtructure Malta ħawwlet 10,000 siġra

Il-Ministru Ian Borg jgħid fl-ewwel kwart tal-2021...

B'90 każ ġdid jiġu rreġistrati l-inqas numru ta' każi f'ġimgħat filwaqt li 212 persuna jfiequ

In-numru tad-dożi mogħtija jaqbeż il-150,000 - imutu żewġ persuni oħra li kienu pożittivi għall-virus

In-numru tad-dożi mogħtija jaqbeż il-150,000 -...

Żagħżugħ jinqabad bi droga kokaina lesta għat-traffikar

Huwa twaqqaf mill-Pulizija waqt li kien qiegħed isuq il-vettura tiegħu...

Huwa twaqqaf mill-Pulizija waqt li kien qiegħed isuq...

Il-PM jikkonferma li l-Koħħu talab maħfra presidenzjali oħra

Jidher li Vince Muscat irid jgħaddi informazzjoni dwar żewġ serqiet u...

Jidher li Vince Muscat irid jgħaddi informazzjoni dwar...

In-numri ta' każi tal-Covid-19 jinżlu fl-aktar livell baxxi f'ġimgħat - 67 każ ġdid u 323 jfiequ

Jidher li l-miżuri u restrizzjonijiet qed iħallu l-frott hekk kif in-numru ta' każi ġodda niżel fl-aktar livelli baxxi f'xhur

Jidher li l-miżuri u restrizzjonijiet qed iħallu l-frott...

Il-ġemgħat fil-pubbliku jinżlu għal tnejn minn nies ... 'mhux il-mument li nillaxkaw' jgħid il-PM

Multi ta' €300 għal mkin jikser dan ir-regolament  - pajjiżi kollha fuq il-lista l-Ħadra se jiżdiedu mal-lista amber

Multi ta' €300 għal mkin jikser dan...

Sinjali pożittivi mill-Moneyval  ... il-Ministru Caruana sieket dwar l-eżitu

Sorsi jgħidu li hemm indikazzjonijiet tajbin għal Malta - Ir-rapport kruċjali tal-Moneyval ippubblikat fil-ġimgħat li ġejjin -  Il-Gvern...

Sorsi jgħidu li hemm indikazzjonijiet tajbin għal...

Intervista | Minn Ġesù għal Sergio f’Gizelle; Il-passjoni ta’ Carlos Farrugia

X’għandu x’jaqsam Clark Kent ma’ Ġesù Kristu? X’jagħmel drama suċċess f’Malta? Kif intlaqat l-attur...

X’għandu x’jaqsam Clark Kent ma’...

MOU għall-proġett tat-trobbija tal-gamiem - 1,450 gamiema rilaxxata fi tliet snin

B’dan il-ftehim, l-FKNK qed tingħata għajnuna ta’ €14,000 marbuta mal-konservazzjoni u s-sostenn tal-popolazzjoni tal-gamiem

B’dan il-ftehim, l-FKNK qed tingħata għajnuna...