L-Oroskopju |L-erba' kristalli għaż-żodjaku ta' Scorpio

L-oroskopju mwassal mill-Astroloġista PaulJon...Mill-Ħadd 5 ta' Novembru sas-Sibt 11 ta' Novembru

It -tmien żodjaku ta’ Scorpio  bħal kull  żodjaku joffrilna  diversi aspetti interessanti li jiddistingwu differenza bejn  żodjaku  li jattu l-opurtnita li tali żodajku ikun ta benfiċċju partikulari fil-miri jew xewqat tagħna u propju f’dan l-artiklu ser inkun qed inwassal il-kombinazzjioni tal-kristalli                                                                          

Kull aspett ma’ kull żodjaku jiġbed ċertu interess iżda is-suġġett tal-kristalli jiġbed ċertu interess profond forsi aktar minn oħrajn u dan jidher mill-ħafna kummenti li nirċievi mingħandkom.  

Sfortunatment issib dawk il-ftit li jippruvaw iħalltu  l-kunċett ta’ dan il-benifiċċju naturali ta’ dawn il-kristalli ma’ xi twemmin partikluari! Il-kristalli huma sors sabiex negħbu kwalunkwe enerġija negattiva u f'ċertu każi anke sors ta’ fejqan.  Għalhekk ma nħallux injornaza ta’ ftit tfixkel il-vera benefiċċju pożittiv ta’ dan is-sors naturali li ilu madwarna għal tant snin.                                               

F’dawn l-aħħar xhur f’Malta qed ikun hawn aktar għarfien, kemm fiż-żieda ta’ ħwienet li jbigħu dawn il-kristalli kif ukoll minn diversi seminars li jittellgħu minn żmien għal ieħor, b’hekk nibdew nifhmu il-vera kunċett tal-benefiċċji ta’ dawn il-Kristalli lejn il bżonnijiet personali tagħna. 

F’dan l-artiklu ser ikun qiegħed inwassal  dawk l-erba' kristalli kkumbinati ma’ dan it-tmien żodjaku ta’ Scorpio sabiex  ngħarfu kemm dawn il-kristalli ivarjaw il-benficciji tagħhom minn żodjaku għal ieħor.  

L-Erba’ kristalli kkumbinati ma’ dan żodjaku huma dawn :                                     

TURQUOISE : LABRADORITE : MALACHITE : CHAROITE                                                                      

L-ewwel Kristal : Turquoise                                                                  

Din l-ewwel kristalla kombinata ma’ dan iż-żodjkau ta’ Scorpio toffri il-benfiċċju li tgħina nkunu aktar iffukati lejn il-miri tagħna kif ukoll tagħtina dak il-kuraġġ meħtieġ lejn deċiżjonjiet li jkun hemm bżonn jitteħdu kif ukoll tkun ta’ difiża kontra enerġiji negattivi. Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huma il-Ħamis u s-Sibt u għall-aħjar riżultat ta’ enerġija pożittiva din il-kristalla għandha titpoġġa  fuq komodinda fuq in-naħa tax-xellug fil-kamra tas-sodda waqt li tinxtegħel bejn il-ħin tad-disgħa u l-ħdax ta’ filgħaxija                                                                                 

It-Tieni Kristalla : Labradorite    

Din it-tieni kristalla f’dan l-istadju ta’ dan iż-żodjaku ta’ Scorpio  hi kombinatta sabiex tgħinek tifhem aktar dawk il-ħsibijiet li jduru madwarek, tagħtik aktar direzzjoni ċara minn xi inċertezzi waqt li tgħinek għal irqad aħjar. Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huwa dawk tat-Tlieta , il-Ħamis u tas-Sibt u għall-aħjar riżultat ta’ enerġija pożittiva din il-kristalla għandha titpoġġa’ kemm fil-karma tas-soda jew karma tar-rilass , waqt li tinxtegħel bejn il-ħin tas-sebgħa u l-ħdax ta’ filgħaxija.  

It-Tielet Kristalla: Malachite   

Din it-tielet kristalla waqt dan iż-żodjaku ta’ Scorpio toffrilek  il-benefiċċji li taqtalek il-biża li int tista' tesperjenza,  toffrilek bidla kif tiekol, kif tilbes kif taġixxi , barra li tagħmlek tikkomunika b’mod aħjar ma’ oħrajn.  Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huma t-Tlieta u l-Ħamis u din għandha tittpoġġa kemm fiċ-ċentru tad-dar kif ukoll waqt banju ta’ rilass, tinxtegħel dejjem bejn il-ħin tas-sebgħa  sal-ħin tal-ħdax ta’ filgħaxija.  

 Ir-raba kristalla : Charoite  

Din ir-raba kristalla għal dan iż-żodjaku ta’ Scorpio toffri diversi aspetti, fosthom kif iżżomm il-ħajja tiegħek f'bilanċ , kif tagħraf aħjar lilek innifsek, kif tagħraf ikel addat għalik , tgħinek ukoll jekk tħobb twettaq xi meditazzjoni partikulari. Il-ġranet ideali għal din il-kristalla huma t-Tlieta , il-Ħamis u s-Sibt. Din l-aħjar tintuża fil-kamra tas-sodda u tinxtegħel biss  bejn il-ħinjiet tad-disgħa ta’ filgħaxija sal-ħin tal-ħdax u nofs.  

Għal aktar informazzjoni bażika tista’ ssibha fl-aħħar publikazzjoni tiegħi, ‘”Kristalli b’Rakkonti” jew ibgħat SMS fuq 79495804 jew tista’ wkoll iżżur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste. 

More in Oroskopju