L-Oroskopju | Bidu ta’ tmien żodjaku ta' Scorpio

L-oroskopju mwassal mill-Astroloġista PaulJon... Mill-Ħadd 22 ta’ Ottubru sas-Sibt  28 ta’ Ottubru 

Il-kalendarju żodjaku 2023-24 ser ikun qed iwassalna lejn tmien żodjaku dak ta’ Scorpio fejn  kull bidu ta’ kull żodjaku inkunu nesperjenzaw ċertu ċaqliq kif ukoll ċertu tibdil b’mod speċjali issa li resqin lejn l-aħħar  erba’ żodjaki  dawk ta’ Sagittarius, Capricorn , Aquarius u Pisces.  Żgur f’dawn l-aħħar żodjaki rridu naraw li l-miri ppjanijiet jew proġetti li ppjanajna nilħquhom kollha.                   

Għalkemm ħafna jaħsbu li l-kalendarju żodjaku jibda miż-żodjaku ta’ Aquarius peress li dan ikun fix-xahar ta’ Jannar  dan mhux il-fatt għax bejn il-kalendarju żodjaku għal kalendarju tax-xhur hemm differenza kbira u tajjeb li int tagħraf li l-bidu ta’ kull kalendarju żodjaku jibda  miż-żodjaku Aries fil-21ta’ Marzu  u jintemm  maż-żodjaku ta’ Pisces.   

It-Tnejn 23 ta’ Ottubru b’hekk ser inkunu qed nesperjenzaw il-bidu ta’ dan it-tmien żodjaku ta’  Scorpio , żodjaku meqjus minn ħafna bħala żodjaku li trid tagħraf taddatta lilek aktar  , trid tkun iffokat ferm aktar , trid tagħraf togħod attent min ċertu żbalji, għax żbalji waqt dan it-tmien żodjaku jafu joħolqu ċertu konsegwenzi li ma tantx ikunu faċli tirkupra minnhom. Għalhekk huwa meħtieġ li int tkun iffokat aktar mis-soltu kemm f’dak li int tixtieq twettaq kif ukoll għal dak li jkun hemm riesaq lejk. 

 Scorpio jippreżenta is-simbolu tal-iskorpjun fejn ( hawnhekk hemm dik l-espressjon fejn jekk l-iskorpjuni ma jaslux b’rashom kapaċi  jaslu b’denbhom ! ) waqt li wkoll hemm il-frażi ta’  ras iebsa f’dan iż-żodjaku kif ukoll ma tantx jaħlu ħin meta jkun hemm ħtieġa ta’ xi deċiżjoni jew direzzjoni  għax iż-żodjaku ta’ Scorpio jkun irid iwettaq immedjatament id-deċiżjonjiet meħtieġa  li jkunu qed iduru miegħu.  

Dan iż-żodjaku ta’ Scorpio jagħmel parti mill-element tal-ilma fejn flimkien ma’ żewġ  żodjaki ta’ Pisces u dak ta’ Cancer jifforma trio ferm pożittiv , trio li kapaċi joħloq tbissima , kapaċi joffru ideat ferm interessanti , kif ukoll prospetti dwar tkabbir fil-karriera jew proġetti iżda fuq kollox huma persuni li kapaċi joffrulek kumpanija rispettata u wisq aktar li tagħmlek tħossok aktar sigur f’dak kollu li ikun qed iseħħ fil-ħajja ta’ madwarek.                                                                                                             

NOTA Importanti : għal dan it-tmien żodjaku ta’ Scorpio hi li għal dawn l-aħħar erba’ snin hemm il-fenomenu idur mal-astroloġisti li l-kalendarju żodjaku jista’ jinbidel, li  minn tnax-il żodjaku isir  tlettax-il żodjaku. Jekk iseħħ dan, dejjem tintuża il-kelma  JEKK !  il-kalendarju żodjaku jibdel kompletament il-format tiegħu minn dak kif inhuwa ffurmat fil-preżent. 

 Sfortunatament iż-żodjaku ta’ Scorpio l-aktar li ser ikun milqut  minn din is-sitwazzjoni! Dan għaliex minn żodjaku kif inhu normali dak  ta’ erba’ ġimgħat kif inhuwa ffurmat fil-preżent dan jista’ jinbidel u żodjaku ta’ Scorpio  ikun  imqassam  fuq perjodu ta’ għaxart ijiem biss !  

Dan sabiex jidħol iż-żodjaku ġdid ‘OPHIUCHUS’  li l-probbabiltà hi li jidħol bejn it-tletin ta’  Novembru u t-tmintax ta’ Diċembru !                                                                            

Ovvjament dan ser iġib bosta tibdil anke lil uħud miż-żodjaki l-oħra però l-aktar li ser ikun effetwat huwa ż-żodjaku ta’ Scorpio.  Dwar dan is-suġġett żgur li se nkun qed inwassal aktar informazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin ! Dan dejjem jekk ikun hemm qbil bejn l-astroloġisti  kollha li dan sa issa ma jidhirx għax waqtli  l-astrolġisti tal-Amerika u l-Asja jaqblu dawk tal-kontinent tal-Ewropa ma jaqblux għalhekk inkompli nara kif din is- sitwazzjoni tkompli tiżviluppa fix-xhur li ġejjin.  

Dwar il-Qmura , nies famuzi li jiċċelebraw żmienhom waqt dan it-tmien żodjaku ta’ Scorpio u aktar informazzjoni kombinata ma’ dan iż-żodjaku inkun qed inwassalha  fil-fażi ta’ dawn l-erba’ ġimgħat li ġejjin.   

Għal aktar informazzjoni bażika tista’ ssibha fl-aħħar pubblikazzjoni tiegħi, “L-Oroskopju minn PaulJon” jew żur il-paġna PaulJon13 jew ibgħat SMS fuq 79495804/99013600 jew tista’ wkoll iż-żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste. 

More in Oroskopju