L-Oroskopju | In New Moon għaż-żodjaku ta’ Libra

L-oroskopju mwassal mill-Astroloġista PaulJon... Mill-Ħadd 15ta’ Ottubru sas-Sibt  21ta’ Ottubru 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April                                                                                 

F’dan in new moon taż-żodjaku ta’ Libra għalik Aries se jkun il-waqt li int tista’ tasal f’aktar miri tiegħek bla ebda tfixkil , issa int qed tħossok aktar liberu dwar dak li int verament tixtieq twettaq għalhekk għaraf dan sabiex tasal fejn verament tixtieq. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Cancer. Namaste 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju                                                                   

 F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Taurus sar il-waqt li int tagħraf f’aktar dettal il madwar komplut tiegħek b’hekk b’dan l-għarfien komplut int tkun tista’ taddata aħjar kif tqassam il-pjanijiet tiegħek sabiex b’hekk ikollok aktar stabbilità lejn dak li hemm riesaq lejk. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Pisces. Namaste 

 Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju                                                                 

  F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Gemini se jkun il-waqt li int tibda miexi b’aktar fokazzjoni u oraganizzazzjoni lejn id-diversi proġetti li int tant tixtieq twettaq.  Minn issa se tagħraf aħjar il-potenzjal tiegħek u dan jimlik b’aktar motivazzjoni lejn aktar tkattir. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Sagittarius. Namaste 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju                                                               

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Cancer se jkun il-waqt li kull inċertezza li kien hemm madwarek issa tispiċċa u b’hekk int se tkun aktar mimli b’ħeġġa sabiex dak li tħoss  u dak li tixtieq tibda tatwah u hekk int tagħraf aħjar fejn kapaċi tasal.  

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Aquarius. Namaste 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu                                                                   

 F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Leo se jkun il-waqt li tagħraf aħjar it-tqassim bilanċjat tal-finnazi tiegħek fejn għalkemm int tagħraf tqassam tajjeb issa ser tkun f’qagħda aktar vasta li l-pożizzjoni finanzjarja tiegħek tikber u tissaħħaħ dan ikun pass importanti lejn tkattir ta’ aktar investiment.  

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Capricorn. Namaste 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru                                           

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Virgo se jkun il-waqt li tagħmel pawsa qasira  madwarek sabiex int tkun tista’ tanalizza sa issa fejn int wasalt u fejn għaliex ma wasaltx aktar b’hekk grazzi għal dak li int se tanalizza tkun f’qagħda stabbli lejn il-futur tiegħek.   

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Gemini. Namaste 

 Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru                                                     

  F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik l-istess Libra se jkun il-waqt oppurtun sabiex int tkun f’pożizzjoni tanalizza dawn l-erba’ ġimgħat li int esperjenzajt waqt iż-żodjaku tiegħek grazzi li twettaq dan l-analażi int min issa tkun f’pożizzjoni komda għal aktar progress f’dak li hemm ġej lejk. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Taurus.Namaste 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru                                                 

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Scorpio se jkun il-waqt ideali sabiex meta ftit granet oħra tibda il-fażi taż-żodjaku  tiegħek int tkun lest f ‘dawk l-erba’ ġimghat twettaq dak kollu possibbli li int għandek f’moħħok għalhekk ħejji ruħek sew’. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Virgo.Namaste 

 Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru                                             

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Sagittarius se jkun il-waqt sabiex tagħraf aħjar il-qagħda tiegħek, issa int qed tħossok f’pożizzjoni aħjar min dak li kont.Tista’ tippjana aħjar , twettaq aħjar għalhekk għaraf b’aktar għaqal ħejji lilek tajjeb. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Aries.Namaste 

 Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar                                     

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Capricorn se jkun il-waqt sabiex minn issa tkattar aktar kunfidenza fik , minħabba diversi aspetti li esperjenzajt dan l-aħħar bħal qisek tlift dik il-kunfidenza iżda issa huwa il-waqt oppurtun li dan int terga’ takkwistah. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Libra. Namaste 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar                                                          

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Aquarius se jkun il-waqt li tkompli tagħraf aħjar lilek innifsek.  Hemm bżonn twettaq riflessjoni profonda ta’ dak li tixtieq u ta’ dak li mhux addattat aktar għalik. Issa huwa l-waqt li tkun f’qagħda ta’ rifelessjoni għall-futur aktar stabbli. 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Leo.Namaste 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu                                                              

F’dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Libra għalik Pisces se jkun il-waqt li tagħraf kif tista’ issib aktar ħin ta’ spajzu sabiex tirrilassa  aktar.  Taf li qed tkun ħafna impenjat u għalhekk issa trid twettaq bilanċ sabiex ikollok ħin allokat lejn spajzu għalik dan sabiex int tkun aktar iffokat . 

Iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Scorpio.Namaste 

More in Oroskopju