Oroskpju | Paul Jon l-awtur iwassal il-ħames pubblikazzjoni

Aqra wkoll, l-Oroskopju mwassal mill-Astroloġista Paul Jon mill-Ħadd 4 ta' Ġunju sas-Sibt 10 ta' Ġunju

Għal ħames sena qiegħed nerġa nippubblika pubblikazzjoni ġdida dwar l-oroskopju fejn fil- 21 ta’ Marzu mal-bidu tal-kalendarju żodjaku 2023-2024 ippubblikajt din il-pubblikazzjoni, L-Oroskopju minn PaulJon, fejn għal dawk li jħobbu l-oroskopju żgur ikollhom fejn jaqraw dwar dak kollu li din is-sena iż-żodjaki jkunu qegħdin iwasslu sabiex ikollna gwida ta’ kif nistaw nagħrfu l-madwar komplut tagħna.

Ktieb li żgur kemm għal dawk li jħobbu jaqraw dwar l-oroskopju kif ukoll għal dawk li jkollhom il-kurżita dwar l-oroskopju, żgur li huwa ktieb li jistħoqlu post fil-librerija tiegħek. Ktieb li jista’ jitqies bħala djarju u dan peress li għandek gwida xahar b’xahar ta’ kull żodjaku u dan sabiex int tgħaraf aktar fil-profond dik il-gwida li tkun meħtieġa lejn diversi aspetti fil-ħajja ta’ madwarek.

Pubblikazzjoni dwar l-oroskopju mhux ktieb faċli, hemm bżonn li tirriffletti u tikteb u twettaq analiżi qabel tibda tikteb. Hemm ħafna preparazzjoni fejn jinvolvi ħafna ħin ta’ meditazzjonijiet sabiex mill-meditazzjoni li seħħ jinħoloq dak il-messaġġ għal kull żodjaku barra li hemm ħafna kombinazzjonijiet tal-qmura, dati ta’ ġranet, kombinazzjonijiet ta’ kristalli u nformazzjoni dwar nies famużi li din ukoll tirrekjedi ħafna ħin għax hemm dawkli għadom magħna u dawk li ħallewna u din trid tkun żgur li sad-data tal-pubblikazzjoni l- informazzjoni tkun aġġornat.

Il-Qamar Kwinta fiż-Żodjaku ta' Gemini

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Aries ser ikun il-waqt ta’ rifflessjoni dwar dak li qiegħed tespejenza fil-preżent ma’ dak li taf li hemm imħejji għalik fil- ġimgħat li ġejjin. Għalhekk f’din il-fażi tajjeb li tgħaraf twettaq dik ir-rifflessjoni profonda.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Cancer.Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Taurus ser ikun il-waqt li tmexxi lilek innifsek aktar b’dik il-kunfidenza lejn dak li int qiegħed tesperjenza. Iżommx lura milli tieħu xi deċiżjonijiet u ftakar biss li dak li int ser tkun qiegħed twettaq jaf ikun il-futur tiegħek ta’ aktar opportunitajiet. Analizza.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Virgo. Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Taurus ser ikun il-waqt li int tgħaraf tkun aktar iffikot sabiex grazzi li int tgħaraf tkun iffokat int ser tkun tista’ tkompli miexi l-quddiem lejn dawk il-miri ideali biss li huma ta’ stabbilta’. Wasal iż-żmien li timxi biss lejn il-miri li jagħtuk aktar tkattir.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Capricorn. Namaste

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Cancer ser ikun il-waqt li tagħmel eżerċizzju fuq il-miri tiegħek u tgħaraf liema huma dawk il-miri l-aktar importanti ghalik fil-preżent u ma’ tistax tkompli tinqasam b’ħafna sitwazzjonijiet sabiex hekk int tkun aktar ikkonċentrat.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Taurus. Namaste

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Leo ser ikun il-waqt li tifhem aktar l-imħabba x’verament qegħda tkun għalik. Int ma tistax tkompli tara kif ser tagħmel kuntent lil ħaddieħor biss iżda trid tgħaraf kif is-sitwazzjoni iddur lejk. Int ukoll jixraqlek ferm aktar kuntentizza f’imħabbtek.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Scorpio.Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Virgo ser ikun il-waqt li dak li int soffrejt fil-passat għandu jkun għalik esperjenza pożittiva għal dak li issa int għandek fil preżent. Dan biss jista’ jagħtik dak li int vera tixtieq meta int tgħaraf issib il-bilanċ bejn il- passat mal-preżent.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Gemini. Namaste

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Libra ser ikun il-waqt li tgħaraf iżjed kif ser tkun qiegħed tqassam il-ħin tiegħek bejn il-karriera, il-madwar tiegħek u l-ħin għalik innifsek, tlett sitwazzjonijiet li fil-mument taf li hemm żbilanċ. Għalhekk issa tista’ tbiddel dan. Analizza.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Pisces. Namaste

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Scorpio ser ikun il-waqt li tgħaraf aħjar x’hemm tajjeb għalik sabiex il-problemi li int qiegħed tiffaċja jkunu ta’ l-anqas impatt possibli. Int għandek din il-ġimgħa sabiex tgħaraf x’inhu ideali għalik u dak li mhux ideali għalik. Wettaq dak li tħoss ġewwa fik.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa l-Ġimgħa.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Leo. Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Sagittarius ser tkun dik il- ġimgħa li tieqaf taħseb sew jekk int għandekx tibqa fil-pożizzjoni li int għandek bħalissa jew tibda triq ġdida għal karriera tiegħek. Għaraf biss li twettaq rifflessjoni profonda u mhux il- kontra.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Aquarius. Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Capricorn ser tkun ġimgħa fejn issa int qiegħed tara li d-dehra tiegħek hija dik li int ilek tixtieq. Għalhekk grazzi għal dan int trid xorta waħda iżomm b’sagrifiċċju dak li int qiegħed tesperjenza u tieħu xejn full granted.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.
 • Iż-Żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Aries. Namaste

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Aquarius ser tkun ġimgħa fejn int ser tkompli tanalizza l-pożizzjoni tiegħek fejn għandek tkompli titkattar l-aktar. Issa taf sew il-madwar tiegħek għal dak li hemm meħtieġ u għalhekk trid kattar fik id-determinazzjoni sabiex timxi aktar il-quddiem.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Libra. Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

F’din il-ġimgħa tal-qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Pisces ser tkun ġimgħa ta’ aktar għarfien bejn dak li int qiegħed tesperjenza għal dak li hemm ġewwa fik. Issa taf biżżejjed li l-pożizzjoni tiegħek waslet fejn waslet għal dak li int ħejjejt sew fil-passat. Għalhekk ma tistax tieqaf hawn iżda għandek tkompli titkattar aktar.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.
 • Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Sagittarius. Namaste

More in Oroskopju