Oroskopju | L-aħħar ġimgħa tal-għaxar żodjaku ta' Capricorn

L-Oroskopju mwassal mill-astroloġista u awtur Pauljon 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Aries se jkun dak il-mument fejn trid tibda tħejji skeda ġdida f'dak li għandu x'jaqsam ma’ ippjanar personali u dan se jagħmlek tkun aktar organizzat fit-twettiq ta’ opportunitajiet li hemm resqin lejk u b'hekk tkun tista’ tkattar aħjar l-istabbiltà tiegħek. Analizza. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Leo. Namaste.

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Taurus se jkun il-mument biex tgħaraf li dak li sa issa int għaraft tkattar fil-karriera tiegħek għandek bżonn tagħtih aktar attenzjoni profonda u ma toqodx titlef ħin fi ħsibijiet oħra. Int għandek tibqa’ iffokat 100% fuq dak li għandek madwarek. Irrifletti. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej min Gemini. Namaste. 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Gemini se jkun dak il-mument li tgħaraf aktar ir-responsabilità kemm dik li int għandek fil-preżent u wisq aktar għal dik ir-responsabilità li hemm riesqa lejk u dan għal fatt li int issa għażilt direzzjoni ġdida u poġġejt lilek innifsek f' aktar responsablità. Issa trid turi kemm int kapaċi. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Sagittarius. Namaste. 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Cancer se jkun mument ta’ riflessjoni profonda dwar dak kollu li int qiegħed tesperjenza fil-preżent. Grazzi għal din l-esperjenza int se tkun tista’ tgħaraf x’inhu l-aħjar pass li għandek twettaq minn issa 'l quddiem. Dan għandek twettqu bil-għaqal. Analizza sew.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Aries. Namaste. 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Leo se jkun mument li int trid tgħaraf aktar lilek innifsek u dan minħabba li issa taf li ġejjin ġimgħat fejn int se jkollok sitwazzjonijiet li għandom bżonn ċertu attenzjoni. Għalhekk aħtaf dan il-mument għalik sabiex tkun imħejji tajjeb għal dak li hemm riesaq lejk. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Scorpio. Namaste. 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Virgo se jkun mument fejn se tibda tanalizza aktar kif ser tibbilanċja l-qagħda finanzjarja tiegħek li dan l-aħħar kont qiegħed tesperjenza xi problemi. Issa dan ser jibda jinbidel u se tibda’ terġa ssib dik l-istabbiltà li int tant magħruf għaliha. Analizza.  

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Taurus. Namaste.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Libra se jkun mument li jagħmlek tgħaraf aħjar x'inhu vera utli għalik u se tgħaraf x'hemm bżonn biex int tibda ttejjeb minn issa s-sitwazzjoni ta’ madwarek. Ovvjament waħda mid-deċiżjonijiet li se tkun qiegħed tieħu hi biex tkattar il-bilanċ li tant hu meħtieġ għalik. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Pisces. Namaste. 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Scorpio se jkun mument li tgħaraf sew id-direzzjoni meħtieġa dwar il-pjan ta’ proġett li tant ilek tħejji u b'hekk tgħaraf kif dan il-pjan kif ser tkun qiegħed twettqu fl-aħjar żmien possibli. Għandek tgħaraf ukoll kull possibilità li dan il-pjan se jkun qiegħed iħalli madwar il-ħajja tiegħek. Analizza.

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Libra. Namaste. 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Sagittarius se jkun dak il-mument fejn trid tgħaraf iżomm kontrol dwar it-tfassil ġdid li qiegħed tħejji u issa trid iżomm ċertu bilanċ f'dak li int twettaq fir-rutina tiegħek biex dan it-tkattir jimxi flimkien mal-kumplament tal-ħajja tiegħek. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Aquarius. Namaste. 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik l-istess Capricorn se jkun dak il-mument fejn int trid tgħaraf tagħti aktar attenzjoni lejn id-direzzjoni li int issa ħadt. Jista' jkun li int qiegħed tagħti l-aħjar iżda fil-fatt hemm bżonn ta’ aktar attenzjoni biex b'dak li int għaraft u deċidejt finalment iwasslek fejn verament tixtieq tasal. Għalhekk għaraf sew. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Gemini. Namaste. 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Aquarius se jkun dak il-mument li l-karriera tiegħek se tieħu direzzjoni ġdida. Direzzjoni ta’ aktar stabbiltà u hekk int se tgħaraf kemm il-karriera li int tħaddan kemm qegħda tavvanza l-quddiem. B'dan se jinfetħulek bosta opportunitjiet iżda dejjem kun ippreparat. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Virgo. Namaste. 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu 

F’din l-aħħar ġimgħa taż-żodjaku ta’ Capricorn għalik Pisces se jkun dak il-mument ta’ aktar tkattir f'dik il-ħeġġa u kunfidenza ġewwa fik u dawn flimkien se jinspirawk sabiex tkattar il-motivazzjoni meħtieġa għal dak kollu li hemm riesaq lejk. Wettaq rifflessjoni profonda. 

 • L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. 
 • Iż-żodjaku bl-aktar aspett pożittiv ġej minn Capricorn. Namaste.

​Kompetizzjoni ma' Pauljon 

Irbaħ wieħed minn seba' rigali fosthom: 

 • Tlett Vouchers għal Pubblikazjonijiet ta’ PaulJon, 
 • Tlett Vouchers  għal Tratttamenti ta’ Sbuħija jew Fitnes Classes mingħand Graziella Miruzzi,
 • Voucher għal Pakett ta’ Kristalli. 

Kull ma’ għandek tagħmel huwa li twieġeb għal din il-mistoqsija: Il-Kalendarju żodjaku jibda miż-żodjaku ta Aquarius ? Aries ? jew Capricorn?                         

Ibgħat it-tweġiba tiegħek lil PaulJon, ‘"LLUM"  Po Box 27, Paola jew ibgħat SMS fuq 79495804 jew 99013600. Namaste. 

 

More in Oroskopju