Oroskopju | Il-qamar kwinta fil-ħames żodjaku ta' Leo

L-oroskopju mwassal mill-Astroloġista Paul Jon mill-Ħadd 7 ta' Awwissu sas-Sibt 14 ta' Awwissu 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April  

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Aries ser jagħmlek ftit aktar attiv mis-soltu, fejn jekk is-soltu kont tieħu s-sitwazzjonijiet b'aktar kawtela, issa int ser tibda tħaffef dan il-proċess u għalhekk dan ikun iffisser li issa int għandek tibda tgħaraf aktar dak li int se tkun ser twettaqt b'aktar abbilta’ u direzzjoni.    

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Pisces. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 7 ,9 u 13.  Namaste 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju  

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Taurus ser ikun il-waqt għal aktar bilanċ.  Dan il-bilanċ ser ikun maqsum kemm għat tkattir fil-karriera tiegħek u kemm mal-membri tal-familja tiegħek u b'hekk int ser tgħaraf kemm dan il-pass huwa importanti li jkun imwettaq għal aktar stabbilta’ madwarek. 

 •  Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Gemini. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 8 , 10 u 12. Namaste 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju    

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Gemini ser jagħmlek xi ftit inċert minħabba nċertezza jekk għandekx tkompli għaddej b'dak li kont qiegħed twettaq jew jekk għandekx tbiddel id-direzzjoni.  Iżda issa trid iżomm lilek innifsek aktar kawt u bil-mod xorta pprova wettaq dak li int tixtieq.  Int żgur li kapaċi tasal fejn vera tixtieq tasal.  

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Sagittarius. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 7 , 13 u 14.  Namaste 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju  

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Cancer ser ippoġġik aktar iffokat dwar il-bidla ġdida li qegħda seħħ madwarek. Din il-bidla sejra ġgib bosta sitwazzjonijiet ġodda, sitwazzjonijiet ta’ sfida.  Kollox ma’ kollox int trid tgħaraf tkun iffokat biżżejjed sabiex twettaq dak kollu li hemm bżonn b'abbilta’ kbira.   

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Taurus. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 9 , 12 u 13. Namaste 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu  

F’dan il qamar kwinta  taż-żodjaku ta’ Leo għalik l-istess Leo ser ikun iffisser li dan huwa l-mument opportun għalik.  Għalhekk issa int trid tgħaraf taħtaf dan iż-żmien li riesaq lejk sabiex int tkun tista’ tkabbar il-madwar kollu tiegħek f'dak li int tant ilek tixtieq iżda trid tgħaraf tkun kawt f'dak kollu li ser twettaq.  Irriffleti kull pass li twettaq.   

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Capricorn.                                                                       
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 8 , 10 u 12. Namaste 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru   

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Virgo ser ippoġik f'pożizzjoni komda sabiex int tkun tista’ timxi b'dik ir-rankatura li int suppost mixi biha fil-ħajja ta’ madwarek.  Ma’ dan kollu int trid iżomm lilek innifsek aktar iffokatt aktar mis-soltu sabiex ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistaw ikunu ta’ xi konsegwenzi aktar il-quddiem.   

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Aquarius. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 7 , 9 u 14   Namaste 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru  

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Libra ser jagħmlek tħossok aktar attiv mis-soltu minħabba opportunitajiet li qegħdin jersqu lejk.  Għalhekk int trid tgħaraf tikkontrolla iżjed lilek innifsek.  Għalhekk għaraf kun aktar kawt ħalli b'hekk int tkun tista’ tkompli tavvanza f'dak li int trid twettaq.  Għaraf  żomm bilanċ.   

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Aries. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 9 , 12 u 13.  Namaste 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru  

F’dan il qamar kwinta  taż-żodjaku ta’ Leo għalik Scorpio ser ikollu effett li jagħmlek aktar tgħaraf il- madwar tiegħek aktar mis-soltu.  Għalhekk issa li taf dan kollhu għandek tgħaraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm l-iżviluppi li ser iseħħu madwarek u b'hekk int tkompli tisaħħaħ.  

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Libra. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 8 , 10 u 11.  Namaste 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru   

F’dan il qamar kwinta taż-żodjaku ta’ Leo għalik Sagittarius ser jagħmlek ftit aktar anzjuż u b'dan int ser tibda tħossok li int tkun trid li s-sitwazzjonijiet ta’ madwarek ikunu fuq pass aktar mexxej.  Issa dan jaf ikun tajjeb sabiex int timxi b’aktar ritmu f'dak li ġej, pero’ trid tgħaraf tikkontrolla aktar lilek innifsek sabiex ma’ tikkometti l-ebda żbalji.  

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Cancer. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 7 , 12 u 14. Namaste 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar  

F’dan il qamar kwinta  taż-żodjaku ta’ Leo għalik Capricorn ser jagħmlek aktar iffokkat u ambizjuż u dan jaf ikun ta’ sfida għalik minħabba dak li riesaq lejk.  Għalhekk issa trid turi aktar abbilta’ f'dak li int trid twettaq.  Żomm il-kontroll tal-madwar tiegħek taħt il-lenti.  Għaraf li dan għalik jaf ikun il-bidu ta’ era ġdida. 

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Leo. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 9 , 10 u 13. Namaste 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar  

F’dan il qamar kwinta  taż-żodjaku ta’ Leo għalik Aquarius ser jagħmlek tgħaraf iżjed il-kontroll tiegħek innifsek.  Dan issa ser ibiddel b'mod differenti kif int ser tibda taġixxi.  Ovvjament dan ser juri ħafna differenza kemm fil-mod kif taħseb u kif se tibda tiddeċidi dwar dak li int ser tibda twettaq.  

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Virgo. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 7 , 12 u 13. Namaste 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu 

F’dan il qamar kwinta  taż-żodjaku ta’ Leo għalik Pisces ser jippermettilek li l-abbilta’ tiegħek titqawwa u b'hekk int tibda tgħaraf aktar il-kontrol tiegħek personali u anka tal-madwar tiegħek.  Dan huwa perjodu li jista’ jkun li int terġa tirbaħ dak li int tlift.     

 • Iż-żodjaku li joffrilek ispirazzjoni pożittiva ġejja minn Scorpio. 
 • Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma : 9 , 10 u 14. Namaste 

Kompetizzjoni ma' PAULJON  

Irbaħ wieħed minn seba' rigali fosthom,  

 1. Tlett Vouchers għal Pubblikazjonijiet ta’ PaulJon;
 2. Tlett Vouchers għal Tratttamenti ta’ Sbuħija jew Fitness Classes  minn għand Graziella Miruzzi;
 3. Voucher għal Pakett ta’ Kristalli. 

Kull ma’ għandek tagħmel huwa li twieġeb għal din il-mistoqsija: 

Il qamar kwinta fi żodjaku ta Leo jigi fi 12 ta ? fi 13ta ? jew 14 ta Awwissu?   

Ibgħat it-tweġiba tiegħek lil PaulJon, ‘’ ILLUM ‘’ Po Box 27, Paola jew ibgħat SMS fuq 79495804 jew 99013600. Namaste   

More in Oroskopju