Oroskopju | IL-QMURA TAR-RABA’ ŻODJAKU - CANCER

L-oroskopju mwassal mill-Astroloġista PaulJon... Mill-Ħadd 3 ta' Lulju sas-Sibt 9 ta' Lulju 

F’dan ir-raba’ żodjaku ta’ Cancer bħal kull żodjaku ieħor ser inkun qiegħed iwasslilna żewġ qmura oħra li fl-aspetti differenti tagħhom fejn joffrulna direzzjonijiet lejn gwida f’benefiċċji ta’ enerġija pożittiva.

Dawn iż- żewg qmura ser ikunu qegħdin iwassluna għal kontinwita lejn aktar tfassil ta’ idejat jew proġetti kif ukoll aktar għarfien lejn il-ħajja personali tagħna ta’ kemm inkunu konxji tal-bżonnijiet tagħna fejn sfortunatment minħabba diversi impenji ma nkunux nafu kemm qegħdin inwarbu dik in-neċessita.

L-interess partikolari dejjem ikun iffokat lejn id-dehra ta’ kull qamar kwinta li dawn ivvarjaw minn żodjaku għal ieħor u dan jiġi minn diversi aspetti bħal fil-kulur, ivvarjaw fid-daqs u dan jista’ jvvarja mhux għax il-qamar jikber jew jiċkien iżda għax ċertu qmura jistgħu jkunu aktar viċin lejn id-dinja tagħna minn oħrajn.

Fil-fatt il-qamar kwinta ta’ dan iż-żodjaku ser ikun Super Moon għaliex ser ikun il-bogħod biss minn din id-dinja tagħna 225,972 mil ,ovvjament ser joffrilna dija ferm qawwija u għalhekk jekk int minn dawk li tħobbu ssegwu l-qamar kwinta, nhar il-Erbgħa 13 ta’ Lulju ħejju post tajjeb sabiex tkunu tistaw tesperjenzaw dan il-qamar partikolari

It-Tlieta 28 ta’ Ġunju ser inkunu qegħdin nesperjenzaw ir-raba’ New Moon fejn fost diversi aspetti li ser ikunu qegħdin nibbenifikaw huma : ħarisen aktar profond lejn il-bżonnijiet tagħna waqt li jimlina b’dik il-ħeġġa sabiex inkomplu mixjin u natwaw aħjar it-twettieq tagħna.

L-Erbgħa 13 ta’ Lulju ovjament data li iġib maħha ħafna kontroversji aktar u aktar meta ser inkunu qegħdin nesperjenzaw Qamar Kwinta li fil kuntest tiegħu ser ikunu ta’ benefiċċju fejn iwassalna għal aktar tfassil ta’ kif nistaw inżommu l-bilanċ bejn il-karriera u r-relazzjoni kif ukoll joffrilna aktar twemmin fil-ħajja ta’ madwarna. Namaste

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Aries ser jagħmlek tirriffletti dwar dak kollu li riesaq lejk. Għalhekk int għandek tkun aktar imħejji sabiex kull sitwazzjoni li int ser taffaċja għandek tkun imħejji sew u b’hekk tgħaraf liema hi d-direzzjoni idejali li int għandek tieħu. Tajjeb li tagħmel ftit rifflessjonijiet ukoll.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 13 , 14 u 16.
 • Aries huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva. Namaste

 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Taurus ser jagħmlek tgħaraf aktar ir-responsabbilta’ ġdida li issa int għandek madwarek. Jista jkun li int il-laxkajt minn ċertru deċiżjonijiet li kont qiegħed twettaq. Għalhekk issa wara li twettaq analiżi profonda dwar dan għaraf ħu ħsieb li ma terġax twettaq jew tgħaddi minn dan sabiex tkompli timxi il- quddiem.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 10 , 13 u 15.
 • Taurus huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effitiv ħafna. Namaste

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Gemini ser jagħmlek tgħaraf tkun aktar organizzat aktar kif int ser tibda tippjana u tqassam il-ħajja tiegħek. Issa int trid iżomm dan il-pass. Għalkemm dan ser ikun ftit iebes sakemm tibda tirranka trid tgħaraf temmen aktar fik innifsek ħalli t-tkattir li għandek f’moħħok ikun jista’ jitwettaq.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 13 , 14 u 16.
 • Gemini huma magħrufin għal abbilta’ organizzata tagħhom. Namaste

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik l-istess Cancer ser ikun il-waqt li tgħaraf tibda tkattar aħjar dak kollu li int għandek fil-madwar tiegħek. Għalkemm ser ikollok xi mumenti ta’ tfixkil, grazzi għal esperjenzi li esperjenzajt fil-passat int kapaċi żomm bilanċ tajjeb.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 11 , 14 u 15.
 • Cancer huma magħrufin għal gwida li joffru. Namaste

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Leo ser tibda tħoss impatt aktar sensittiv ġewwa fik. Dan mhux normali li int tħoss dan ġewwa fik iżda din hi fażi sabiex int tkun

tista’ tifhem iżjed lil dawk ta’ madwarek li għandom bżonn xi forma ta’ għajnuna minn għandek ,għaraf sew dan.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 10 , 12 u 14.
 • Leo huma magħrufin bħala nies ta’ fiduċja. Namaste

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Virgo ser joffrilek dik il-motivazzjoni ġewwa fik li tħossok aktar immotivat milli kont dan l-aħħar. Din l-enerġija ser tagħtik iċ ċans sabiex int tħossok aktar int sabiex minn issa tibda’ twettiq dak li kont ilek ħafna sabiex tibda’ twettaq, iżda imxi b’għaqal.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 11 , 13 u 16.
 • Virgo huma magħrufin għal immaġinazzjoni sabiħa tagħhom. Namaste

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Libra ser tgħaraf aktar kif għandek taddatta aħjar lilek innifsek għal dawk id-deċiżjonijiet li resqin lejk. Din is-sitwazzjoni ser toffrilek impatt differrenti minn dak li f’dawn il-ġimgħat kont qiegħed twettaq. Għaraf li dan huwa ta’ bżonn u neċessita’ sabiex tkattar aktar dawk il-proġetti futuri.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 12 , 14 u 15.
 • Libra huma magħrufin għat-tfasil iddettaljat tagħhom. Namaste

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Scorpio ser ikun mument li int għandek bżonn taż aktar twemmin fik innifsek u dan għandu jkun ferm utli għalik fil-ġimgħat li ġejjin. Barra li ser tgħaraf iżjed il-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħek int ser tkun f’qagħda ta’ għarfien aħjar għal dak li hemm riesaq lejk.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 10 , 11 u 14.
 • Scorpio huma magħrufin kemm huma nies ta’ fehma soda. Namaste

 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Sagittarius ser joffrilek dak il-kuraġġ u determinazzjoni neċessarja ġewwa fik sabiex tikkumbatti b’aktar ħeġġa dak li int ser taffaċja b’mod partikolari fil-karriera u dan minħabba responsabbilita’ ġdida li int ser ikollok tieħu.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 12 , 13 u 16.
 • Sagittarius huma magħrufin għal motivazzjoni tagħhom. Namaste

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Capricorn ser joffrilek impatt fl-għarfien tiegħek u dan minħabba xi djufija personali li int esperjanzajt dan l-aħħar. Għalhekk b’dak li int issa ser tkun qed tesperjenza għandek tkun f’qagħda aħjar dwar dak li int ser taffaċja. Dejjem għaraf kun iggalbat u ifhem sew dak li jkun qiegħed iseħħ.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 11 , 14 u 15.
 • Capricorn huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom. Namaste

 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Aquarius ser jagħmlek aktar kunfidenti

sabiex tgħaraf iżjed min jipprova jagħddik minn għajn il-labra ma jikkawżalekx kumplikazzjonijiet. Għalhekk f’dan il-perjodu int trid toqgħod ferm attent għax dak li int ser tħoss ġewwa fik ikun forma ta’ gwida.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 12 , 13 u 16.
 • Iż-żodjaku li joffrilek fiduċja pożittiva ġej minn Leo. Namaste

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

F’din it tielet ġimgħa fi żodjaku ta’ Cancer għalik Pisces ser jagħmlek tħejji għal pjanijiet jew idejat sabiex tiġġenera direzzjonijiet ġodda dwar ċertu deċiżjonijiet li ser ikunu qegħdin jersqu lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk minn issa ibda ħejji sabiex meta jasal iż- żmien oppurtun tkun preparat sew sabiex tkompli tkattar il-madwar tiegħek.

 • Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 10 , 14 u 15.
 • Pisces huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom. Namaste

More in Oroskopju