It tielet new moon fiż-Żodjaku ta’ Gemini... Mill-Ħadd 29 ta’ Mejju sas-Sibt 4 ta’ Ġunju.

L-oroskopju mwassal mill-astroloġista Paul Jon

Huwa fatt li dawk li jaqgħu taħt dan iż-żodjaku ma’ tantx iħobbu min jagħtihom ordnijiet, anzi l-oppost, iħossu li huma għandhom il-kapaċita’ għat-tmexxija. Huma magħrufin għad-dehra tagħhom sabiex jidhru dejjem f’dik id-dehra żagħżugħa ,huwa fatt li bħal qisu l-eta’ ma’ tidhirx fihom, joqgħodu ferm attenti u ffokati kif jesprimu ruħhom, kif jaġixxu u kif jikkomunikaw.  

Magħrufin kemm huma soċjali u dan jagħmilhom ikunu mfittxija għal dik il-kumpanija partikolari. Huma persuni li magħhom sigriet ikun fdat sal-mewt u magħrufin li jimxu mal-ħin u ma’ tantx jaċċettaw tibdil fl-appuntamenti , jesiġu li appuntament jinżamm u żgur qatt ma jkunu tard minn kull ftehim. Il-ħajja ta’ solitudni tagħtihom għarfien aktar ta’ dak li huma jkunu jixtiequ jwettqu. Wieħed mill-fatti li trid tgħaraf dwar iż-żodjaku ta’ Gemini huwa li dawn qatt ma jaċċetaw kritika.  

Minn banda l-kritika għaż-żodjaku ta’ Gemini tfisser bħal attak fuq il-personalita’ tagħhom u għalhekk din tkun meqjusa bħala offiża. Ovvjament Gemini huma magħrufin li huma miġbudin ħafna lejn id-dinja tal- maġija, lejn l-ispiritwalita’, lejn il-misteri u lejn il-meditazzjonjiet. Gemini huma magħrufin li huma kapaċi jwassluk fejn int tkun tixtieq grazzi għal idejat u l-gwida profonda li huma kapaċi joffru lill kull min jitlob l-għajnuna tagħhom.  

Personaġġi magħrufa maż-żodjaku ta’ Gemini insibu lil: Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Angeline Jolie, Xi Jinpring, Johnny Depp, Nicole Kidman, Liam Neeson, Prince Philip, Sir Paul McCartney, Morgan Freeman, Boris Johnson u John F Kennedy fost ħafna oħrajn.  

L-aktar jum ideali għaż-żodjaku ta’ Gemini huwa dak tal-Erbgħa, l-aktar xahar ideali għalik huwa dak ta’ Settembru Namaste. 

It tielet new moon fiż-Żodjaku ta’ Gemini. Mill-Ħadd 29 ta’ Mejju sas-Sibt 4 ta’ Ġunju.   

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Aries ser ikun il-bidu ta’ prova fejn issa int kapaċi tasal jew twassal dawk l-intenzjonijiet tiegħek.  Issa t-triq tiegħek hija f’idejk u ż-żmien li tiddependi fuq ħaddieħor intemm.  Għalhekk analizza sew il-futur tiegħek. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Cancer.  Aries huma magħrufin għal idejat pożittivi li jafu joffru. Namaste  

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Taurus ser ikun sinjal lejn fejn id-direzzjoni tiegħek għandha tkun, jekk hux aktar lejn l-imħabba jew lejn il-karriera tiegħek.  Dan il-mument kont taf li jrid jasal u kellek tkun imħejji sew għal dan.  Għalhekk wettaq id-direzzjoni tiegħek b’għaqal.  

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Virgo. Taurus huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda.  Namaste 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik l-istess Gemini huwa dak il-mument li f’dawn l-erba ġimgħat li ġejjin inti tkun taħt l-istess żodjaku tiegħek u għalhekk int trid tgħaraf twettaq dak kollu possibli li int tixtieq.  Kull ġurnata hi sfida għalik sabiex isaħħaħ kemm lilek innifsek kif ukoll il-futur tiegħek. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Capricorn. Gemini huma magħrufin li jimxu mal-mument. Namaste 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Cancer ser irresqek aktar lejn dak li int qiegħed tħoss ġewwa fik dwar l-imħabba.  Dak li int qiegħed tesperjenza f’din ir-relazzjoni issa trid tgħaraf jekk tħossokx komda jew le u jekk ma tħossx dak in-nar li int tant tħobb. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Taurus. Cancer huma magħrufin għat-tmexxija ntensiva tagħhom.  Namaste 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Leo ser jagħmlek tirriffletti aktar f’dak li rnexxilek twettaq sa issa f’dawn l-ewwel xhur u f’dawk li ma rnexxilekx twettaq u għaliex ma’ wasaltx biex twettaqhom.  Għalhekk f’din il-ġimgħa int ser twettaq rifflessjoni profonda sabiex tkun imħejji aktar tajjeb għal dak li-ġej. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Scorpio. Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva’.  Namaste 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Virgo ser ikun mument li tgħaraf u tanalizza aħjar il-pjanijiet għax xhur li ġejjin.  Ovvjament int trid tgħaraf issib bilanċ bejn il- karriera u l-ħin personali tiegħek.  Żgur li qiegħed tħoss li l-ħin għalik innifsek naqas u għalhekk ħejji lilek innifsek b’mod aħjar. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Gemini. Virgo huma magħrufin bħala persuni taż moral effettiv ħafna.  Namaste 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Libra huwa l-mument idejali li taddatta skeda ġdida u dan sabiex int tkun tista’ tqassam aħjar il-ħidma tiegħek.  Int qiegħed tgħaraf li din kull ma tmur qegħda tevolvi u għalhekk sabiex ma titlifx il-kontrol trid twettaq skeda idejali għalik. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Pisces. Libra huma magħrufin għal-ħeġġa fit-twettieq ta’ dmirijithom.  Namaste 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Scorpio huwa mument idejali sabiex tgħaraf aħjar il-qagħda finanzjarja tiegħek.  Dan huwa tajjeb sabiex inti tilħaq tħejji u tirranġa ċertu żbilanċ u tibdil fl-infieq tiegħek u dan żgur ser ippoġik fi-stabbilta’ aħjar fil- futur tiegħek. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Leo. Scorpio huma magħrufin għal-istabbilita’ tagħħom.  Namaste 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Sagittarius ser ikun qiegħed ippoġik f’qagħda aħjar fir-relazzjoni tiegħek u dan għandu jkun dak il-mument fejn int għandek tkompli tkattar din l-imħabba sabiex ovvjament deċiżjonijiet oħrajn li int ser ikollok twettaq ikunu imwettqa b’mod aktar trankwil. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Aquarius. Sagittarius huma magħrufin bħala nies motivati ħafna.  Namaste 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar   

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Capricorn huwa l-waqt idejali għal dik id- deċiżjoni li tant ilek sabiex twettaq il-bidla tad-dar.  Dan huwa l-mument idejali sabiex twettaq din il-ħolma tiegħek u grazzi għal dan ħajtek ser tieħu nifs ġdid. 

Iż-Żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgha huwa dak ta’ Aries. Capricorn huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom.  Namaste 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar  

F'dan in-new moon taż-żodjaku ta’ Gemini għalik Aquarius huwa l-mument li terġa tibda tgħaraf dik il-ħbiberija li int kellek ma’ ħbieb li sfortunatament minħabba t-taqlib li kien hemm fil-ħajja ta’ madwarek din il-ħbiberija kellha tintemm.  Għalhekk issa għandek ċans li terġa tibda din il-ħbiberija mill-ġdid. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Libra. Aquarius huma magħrufin għat-tfassil iddettaljat tagħhom.  Namaste  

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu  

F'dan in-new moon taż-żodjaku  ta’ Gemini għalik Pisces huwa l-waqt li tgħaraf aħjar dak li int għandek.  Issa int trid tanalizza l-qagħda tal-madwar tiegħek b’mod aktar responsabli. Ovvjament int trid tgħaraf li l-ħajja ta’ madwarek inbidlet u għalhekk issa trid tgħaraf aħjar kif ser timxi l-quddiem. 

Iż-żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta’ Sagittarius. Pisces huma magħrufin għas-sensittivita’ li joffru.  Namaste 

More in Oroskopju